160

De hele wapenrusting van God aandoen zou een tweede natuur van ons moeten worden, iets wat vanzelfsprekend is en wij ook zo ontzettend hard nodig hebben, want de tegenwerker is geen sulletje, die je even aan de kant zet. Hij gebruikt strategieën, volgens van Dale ‘de kunst van oorlogvoering op grote schaal’. Hij is dus een niet gering te schatten aanvaller van grote allure en wat willen wij daar dan tegen uitrichten zonder de hele wapenrusting van God? Geen wonder dat wij zo vaak de moed verliezen, omdat wij bij de geringste aanval gelijk al gevloerd worden. De tegenwerker heeft een gigantische mogelijkheid om ons van alle kanten te benaderen, want hij kan alle ons omringende mensen zomaar inzetten, omdat zij beheerst worden door de geest van de vorst van het volmachtsgebied van de lucht en wat doen wij? Wij gaan strijden tegen vlees en bloed. Onze wapenrusting van God is zo ingericht, dat deze juist niet geschikt is om te strijden en hier komt gelijk al een groot probleem om de hoek kijken, omdat in onze natuur de wil om te strijden juist zit ingebakken. Denk maar aan de bekende uitdrukking: strijd om te overleven, in het Engels struggle for live genoemd. En wat te denken van bepaalde geloofsrichtingen, waar sprake is van: strijden om in te gaan, en al de video spelletjes, die er alleen nog maar op gericht zijn om de ander uit te schakelen of te vernietigen. Van jongsaf aan worden wij geconfronteerd met strijd, op werkelijk alle fronten in de wereld. De hele wapenrusting van God dient voor ons tot geheel iets anders, namelijk om stand te houden. Voorwaar geen eenvoudige zaak als je bedenkt hoe de mens van nature is. Daarom blijkt, dat Paulus het bij het rechte eind had als hij schrijft, dat wij ons moeten laten omvormen door de vernieuwing van onze denkzin, zodat wij kunnen toetsen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en gerijpte, Romeinen 12:2. Het gaat om stand houden tegen de strategieën van de tegenwerker, terwijl wij nu juist bezig zijn te strijden tegen mensen, die door de tegenwerker in zijn strijd tegen ons worden gebruikt. Zolang wij niet begrijpen, dat de tegenwerker zowel ongelovigen als gelovigen inzet om ons aan te vallen om ons er geestelijk aan onderdoor te laten gaan, zullen wij nooit in staat zijn om stand te houden tegen welke aanval van hem dan ook. 159

161 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication