161

Wij moeten ook niet vergeten, dat de wapenrusting niet door ons zelf gemaakt hoeft te worden of te worden aangeschaft, maar dat hij pasklaar en gratis voor ons ter beschikking staat. Hij zit als gegoten en beschermt heel ons lichaam, dit is natuurlijk beeldspraak, omdat het erom gaat, dat wij geestelijk volkomen veilig zijn. vers 12 Onze worsteling is niet met vlees en bloed. Duidelijker kan het gewoon niet gezegd worden en toch laten wij ons verleiden op elk wissewasje van mensen in te gaan. Vlees staat in Gods woord heel vaak tegenover geest, als je naar het vlees leeft en reageert, dan kan je niet tegelijkertijd ook geestelijk reageren. Daarom is het goed te beseffen, dat onze zegeningen temidden der hemelingen zijn en dus geestelijk en niet hier op aarde, ofwel vleselijk. Vlees en geest staan lijnrecht tegenover elkaar en er is geen vermenging mogelijk. Bloed heeft te maken met onze zintuigen, met wat je ziet, wat je hoort, wat je ruikt, wat je voelt en wat je proeft. In het Grieks is denken ook een zintuig en het woordje nous betekent dan ook denkzin. De ziel van de mensen is in het bloed. Ons vlees en bloed zijn een makkelijke prooi voor de tegenwerker en zeker als hij met zijn strategieën gebruik maakt van ander vlees en bloed om ons aan te vallen. Mensen van vlees en bloed zouden ons juist niets moeten kunnen maken, want David zei al: de Here is voor mij (NBG de Here is met mij), ik zal niet vrezen; wat zou een mens mij doen? (Psalm 118:6) Bovendien moeten wij ons bewust worden, dat niemand ons kwaad kan doen zonder volmacht van God, omdat Hijzelf de tegenwerker volmacht geeft om mensen te gebruiken ons kwaad te doen om hiermee het goede uit te werken in ons leven. Er is dus niemand, die mij kwaad kan berokkenen zonder volmacht van God. De tegenwerker heeft er geen flauw benul van dat hij, zonder het te beseffen, aan Gods bedoelen meewerkt om het goede in ons leven uit te werken. Het is niet zo, dat het ene kwaad goed uitwerkt en het andere kwaad, kwaad blijft. Alle kwaad werkt goed uit, anders zou het kwaad geen functie hebben. 160

162 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication