164

Het is zo belangrijk, dat Paulus het viermaal achter elkaar heeft vermeld om ons op het hart te binden dat wij blijven staan op het door God voor de nederwerping der wereld aan ons gegeven lotdeel, want dat is wat de tegenwerker ons wil bestrijden. Wij hoeven geen angst te hebben, dat het de tegenwerker ook maar op enigerlei wijze lukt, maar wij hoeven ook niet terug te deinzen, op de vlucht te slaan of ons al vechtend een uitweg te banen. Niets van dit alles, gewoon blijven staan op de plek, die ons door God, onze Vader, gegeven is, wat mogelijk wordt gemaakt door de wapenrusting, die God ons hoogst persoonlijk gegeven heeft. Nu alleen nog in laten slippen, het zijn slechts vier uitrustingsstukken, dus dat moet mogelijk zijn, zeker als God ons zelf de instructies heeft gegeven door Zijn woord. Onze lendenen omgord met waarheid. De Efezebrief geeft een opsomming van een enorme hoeveelheid geestelijke waarheden. Omdat zij nog niet lichamelijk aan ons zijn voltrokken, spreekt Paulus steeds over geestelijke zegen temidden van de hemelingen, terwijl er niet over lichamelijke zegen gesproken wordt, sterker nog, lichamelijke zegen staat onze geestelijke zegen meestal in de weg. Dat is ook de reden, dat Paulus heeft moeten leren van lichamelijke zegeningen af te zien en te gaan roemen in lichamelijke zwakheden, juist vanwege al die geestelijke openbaringen, die hem door God, de Vader, in genade bekend zijn gemaakt. Voor ons zijn die geestelijke openbaringen exact hetzelfde als bij Paulus, zodat God, de Vader, ons wil leren ook te roemen in onze lichamelijke zwakheden. Bij het roemen in lichamelijke zwakheden staan wij als vanzelf met onze lendenen omgord met waarheid en er wordt dan geen invalshoek voor de tegenwerker geschapen, die er altijd op uit is om ons onze zwakheid vanuit aards standpunt te laten bekijken en te benaderen. Door dit te doen wordt onze zwakheid opgeblazen en uitvergroot en laten wij ons van ons lotdeel temidden der hemelingen afbrengen. Wij zien onze zwakheid dan niet langer van God uit waardoor zij veel geringer zou worden, wat ook volkomen logisch is, omdat God ons deze zwakheid zelf gegeven heeft zodat wij, net als Paulus, gaan beseffen dat Gods genade voldoende is. 163

165 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication