165

Want Zijn kracht wordt volbracht in zwakheid, zodat wij met veel genot nog meer zouden roemen in zwakheden, opdat de kracht van Christus over ons zou tabernakelen, 2 Corinthiërs 12:9-10. Wij hebben geen idee van de overstijgende grootte van Zijn kracht naar binnenin ons, die geloven, Efeziërs1:19. Deze kracht, waarmede Christus uit de doden werd opgewekt en geplaatst werd aan de rechter van God temidden der hemelingen, is nu werkzaam voor ons in de geest. God heeft ons hiermee in de geest gezamenlijk in Christus levend gemaakt en gezamenlijk opgewekt en ons gezamenlijk gezet temidden van de hemelingen in Christus Jezus, Efeziërs 2:5,6. Als je je bewust blijft van jouw geestelijk lotdeel temidden der hemelingen, schept dit de mogelijkheid de aardse dingen objectiever te zien, eigenlijk zoals ze werkelijk zijn of, nog beter gezegd, zoals God ze ziet. Slechts vanuit het standpunt van ons hemels lotdeel kunnen wij de aardse gebeurtenissen in hun juiste proporties zien en kunnen wij een grotere afstand bewaren en een betere inschatting maken, omdat wij ons dan hoog boven de zielse en lichamelijke toestand bevinden. Deze geestelijke kracht overstijgt namelijk al onze lichamelijke zwakheden. Lichamelijke zwakheden leveren geestelijke kracht van Christus op. Daarom achtte Paulus zwakheden goed, alsook mishandeling, nood, vervolging, benauwdheid enz. enz. Hij had dus geen moeite met lichamelijke noden en gebreken in tegenstelling tot hoe wij daar tegenaan kijken, 2 Corinthiërs 12:1-10. Wij zouden de hele Efezebrief nog eens moeten lezen om onze geestelijke zegeningen op een rijtje te zetten: voor de nederwerping uitverkoren tot geestelijke zegen temidden der hemelingen. tevoren bestemd tot het zoonschap. begenadigd in de Geliefde. het leren kennen van de geheimenissen. het verkrijgen van geestelijke wijsheid, verlichte ogen van het hart, zodat wij weten welke verwachting Zijn roeping wekt. samen met Christus gezet temidden der hemelingen. behorend tot de nieuwe mensheid, enz. 164

166 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication