17

Dit contact mag er dag en nacht zijn, zonder ophouden en zou soms alleen kunnen bestaan uit de uitroep: Abba-Vader! Efeziërs 1:15-18 Paulus hield niet op te danken, de heiligen bij God in herinnering te brengen, te gedenken, bij zijn gebeden, naartoe wel hebbingen, opdat de Vader der heerlijkheid hen geestelijke wijsheid en geestelijke openbaring zou geven tot de erkenning, op-(eenstapeling van) kennis, van Hemzelf en verlichte ogen des harten, zodat zij zouden weten, welke verwachting Zijn roeping wekte! Dit is heel opmerkelijk, want in de vroegere brieven was er al sprake van dat de gelovigen, ja, zelfs de ontslapenen, die nog nooit van een wegrukking gehoord hadden en die niets wisten van de geheimenissen noch van de verwachting die Zijn roeping wekte, de Here tegemoet zouden gaan in de lucht, 1 Thessalonicenzen 4:13-18. Zij hadden al een voorverwachting en moesten dus wel verzegeld zijn met de geest der belofte, de heilige, Efeziërs 1:12 en13. Paulus bevestigt dit dan ook met: zij, die in Christus gestorven zijn, 1 Thessalonicenzen 4:16, hoewel zij de door Paulus in zijn gebeden genoemde geest van wijsheid en openbaring en verlichte ogen des harten niet ontvangen hadden. Paulus wist dat het van God, de Vader der heerlijkheid, afhankelijk was of Hij de gelovigen deze extra geestelijke eigenschappen wilde geven. Ook in onze tijd ontberen gelovigen deze extra geest van wijsheid enz. en kunnen wij bij ons aanhoudend gebed dit in herinnering brengen, opdat de Vader der heerlijkheid hen dit geve! Colossenzen 4:2 en 3 Houdt aan in gebed, naartoe wel hebbing, erin wakend in dank gelijktijdig aangaande ons te bidden, naartoe wel hebben, opdat God een deur opene voor het woord, om te spreken van het geheimenis van Christus, terwille waarvan ik ook gevangen zit. Ook wij kunnen bij onze gebeden, naartoe wel hebbingen, aan Paulus een voorbeeld nemen, wij verlangen er immers naar, dat God deuren opent, echter niet voor ons woord zoals de NBG aangeeft, maar voor het woord. Filippenzen 4:6 In dit gedeelte moet je eerst een paar woorden meer naar het Grieks vertalen, namelijk: 16

18 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication