170

Trouwens als wij onze lendenen niet omgord hebben met waarheid en ons pantser der gerechtigheid niet aangedaan hebben, kunnen wij beter nog even wachten met onze voeten te onderbinden met de bereidheid van het evangelie van de vrede. Toch is er nog wel een lichtpuntje in dit voor ons zwakke uitrustingsstuk, namelijk dat het gaat om de bereidheid van het evangelie van de vrede. Voor een ieder van ons zal het duidelijk zijn, dat de vrede waarover hier wordt gesproken, door ons nooit voor de volle honderd procent in praktijk kan worden gebracht. Het belangrijkste is echter niet of wij in alles vrede in praktijk kunnnen brengen, maar of wij de innerlijke bereidheid hebben ons ernaar uit te strekken. God ziet het hart aan en niet de door ons behaalde resultaten, bovendien is elk resultaat, als je al hiervan kan spreken, door Hemzelf bewerkt. Paulus schrijft in Filippenzen 2:5: Laat die gezindheid in u zijn, welke ook in Christus Jezus was. Het gaat uiteindelijk om onze gezindheid op vrijwillige basis om je te laten vernederen, zoals de Zoon zich liet vernederen en daarbij deed Hij zelfs Zijn mond niet open. Hij liet met zich spotten, een doornenkroon opdrukken en naakt aan een vloekhout slaan en werd uiteindelijk door Zijn Vader verlaten. Ondanks dit alles was Hij met dit lijden verzoend, Hij had vrede in de door Vader aan Hem gegeven omstandigheden, waarmee Hij lichamelijk geen kant meer uitkon. Het lijkt mij niet, dat God, de Vader, dit op deze manier van ons vraagt, toch kan Hij ons veel lichamelijk lijden geven en dan komt het op de gezindheid van Christus aan of wij al of niet dezelfde vrede hebben! Efeziërs 2:14 Want Hij is onze vrede, omdat Hij de vijandschap weggebroken heeft. Colossenzen 3:15 Laat de vrede van Christus scheidsrechter zijn in uw harten. Romeinen 8:6 Want de gezindheid van het vlees is dood, maar de gezindheid van de geest is leven en vrede. 169

171 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication