176

Uitspraak van iemand met een persoonlijk geloof. Voor uitspraken van God moet je allereerst met Gods woord bezig willen zijn, iets wat God je zelf in genade schenkt, ten tweede heb je een leraar nodig, omdat hem door God een bepaalde mate van geloof is gegeven om dit te mogen doen. Zonder leraar is het in deze eon die op zijn eind loopt eigenlijk niet meer mogelijk om ook maar iets te kunnen begrijpen van waar God met Zijn plan der eonen mee bezig is. De kracht van het zwaard van de geest komt slechts dan tot uitdrukking na veel oefening van Gods woord en op de juiste manier van indeling hiervan, waarbij de brieven van Paulus voor de gelovigen uit de heidenvolken de meeste aandacht dienen te krijgen. De hele wapenrusting van God wordt door Hem aan ons gegeven om te voorkomen dat wij zouden denken, dat wij alles kunnen doen wat op onze weg komt, omdat tòch alles uit God is. Ruud 175

177 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication