179

Bij een eerdere studie over het gebed bij Paulus viel mijn oog op een Grieks woord oiktirmos, wat het medelijden betekent. Op zich niet zo’n bijzonder woord en het komt slechts viermaal voor in de brieven van Paulus en is in de NBG driemaal vertaald met barmhartigheid en eenmaal met ontferming. Het Griekse woord oikteirõ, wat medelijden hebben betekent, komt tweemaal voor en is in de NBG vertaald met barmhartig zijn. Het woord medelijden komt dus volgens de NBG helemaal niet voor in de brieven van Paulus en dat trok mijn aandacht. Een argeloze lezer kan dan ook nooit achter de ongelofelijke waarheid komen, dat wij een Vader van het medelijden hebben en blijft hierdoor verstoken van een stukje erkenning, op-(eenstapeling van) kennis, van God, dat wij in ons lijden brood- en broodnodig hebben. 2 Corinthiërs 1:3-11 vers 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van het medelijden en de God van alle vertroosting, vers 4 die ons aanspreekt in al onze verdrukking, zodat wij hen, die in allerlei verdrukking zijn, kunnen aanspreken met de vertroosting, waarmede wijzelf door God aangesproken worden. vers 5 Want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook overvloedig vertroosting ten deel. vers 6 Worden wij verdrukt, het is u tot vertroosting en redding; worden wij aangesproken, het is u tot vertroosting, die werkzaam is in de volharding van hetzelfde lijden, welke ook wij lijden. vers 7 En onze verwachting voor u is wèl gegrond, want wij weten, dat gij evenzeer gemeenschap hebt aan het lijden als aan de vertroosting. vers 8 Want wij willen u niet onkundig laten, broeders, van de verdrukking, die ons in Asia is overkomen: bovenmate en boven vermogen waren wij bezwaard, zodat wij aan ons leven wanhoopten. 178

180 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication