183

Een kaart met: Van harte beterschap! is dan ook een beetje ongepast, natuurlijk goed bedoeld, maar toch! Wij zijn al beter af omdat het lijden, dat door onze Abba, Vader, is ingezet het beste is wat ons kan overkomen. Het dient Zijn plan. Hij is bezig om van ons een bruikbaar instrument te maken. Onze kennis van God is zo beperkt, dat wij niet begrepen hebben dat alles wat ons overkomt: zowel lichamelijk als geestelijk lijden; de situatie waarin wij ons bevinden, thuis of op het werk; gehuwd, gehuwd geweest of ongehuwd; lijden om onze kinderen; letterlijk alles wat je maar kunt bedenken, uit Hem is. Natuurlijk weten wij dit wel, alleen moeten wij nog iets meer kennis zien te krijgen over de Vader van het Medelijden en de God aller Vertroosting. Daarom is het zaak, als er behoefte is om met iemand over het lijden in je leven te praten, de herder/leraar of iemand anders te zoeken van wie je weet, dat God, de Vader, hem de genade geschonken heeft een ander met Zijn vertroosting te mogen aanspreken. Hierdoor komt namelijk God, onze Abba Vader, centraal te staan en vervalt al wat van de mens is en wat tot niets leidt. 2 Corinthiërs 1:5 Paulus maakt er geen punt van, dat, hoe meer het lijden van Christus naar binnenin hem overvloeit, des te overvloediger hem door Christus ook vertroosting ten deel valt. Je zou kunnen zeggen: hoe meer wij lijden, hoe meer vertroosting wij ontvangen, hoe meer wij voor een ander iets kunnen betekenen. 2 Corinthiërs 1:8,9 De verdrukking van Paulus was zo groot en zo boven vermogen, dat hij in de veronderstelling was dat hij zou sterven en dat God de dood over hem beschikt had. Paulus stierf echter niet en kwam erachter, dat dit lijden hem van Godswege was toebedeeld, opdat hij niet langer van zichzelf overtuigd zou zijn, maar van God die de doden opwekt. Ik kan mij er geen voorstelling van maken dat Paulus een dergelijk lijden moest ondergaan alleen maar om van het van zichzelf overtuigd zijn af te komen. Hoe zit dat dan bij ons? Wij barsten immers van de zelfovertuiging, ook al doen wij het anders voorkomen. 182

184 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication