185

a) de band/relatie tussen God en ons! b) de band/relatie tussen de leden van het lichaam van Christus onderling! Als alles z’n gangetje gaat, zo van: gaat het goed? ja hoor, alles kits! dan is er wel een band, maar meer op een afstand, als toeschouwer zou je kunnen zeggen. Indien God, onze Vader, echter bij iemand van het lichaam van Christus lijden inzet, dan wordt het ineens een andere zaak. Dan ben je geen toeschouwer meer, maar word je bij hem/haar betrokken. De band wordt aangehaald! De binding tussen ons wordt groter en je richt je tot Abba, deVader van het medelijden en de God aller vertroosting, met wie de binding allang bestaat en smeekt Hem, opdat Hij hem/haar geve, naar de Rijkdom van Zijn Heerlijkheid, met kracht pal te staan door Zijn geest in de innerlijke mens, opdat Christus door het geloof hun hart nog meer bewone, Efeziërs 3:16,17. De tweede betekenis die van Dale aan het woord binding geeft is: gebondenheid. Hiermee kom je eigenlijk tot de kern van het woord smeekbede, het gaat om het gebonden zijn tot iets. Smeekbede is dus eigenlijk helemaal geen gebed, maar een gebondenheid! Bij lijden van een medegelovige zijn wij als het ware gebonden om hem/haar bij God, de Vader, in herinnering te brengen bij onze gebeden, naartoe welhebbingen, met dank aan God, onze Vader, voor deze genadegave uit veler mond. Indien je de uitwerking van het ingezette lijden door de Vader van het medelijden en de God aller vertroosting, in je eigen of in andermans leven gaat ontdekken, dan kan je tot tranen toe bewogen zijn om de Liefde van God voor Zijn instrumenten van ontferming, die Hij door lijden heen van tevoren gereedmaakt naar binnenin Heerlijkheid, Romeinen 9:23. Je kan dan niet anders dan met Amen besluiten. Romeinen 12:1-3 vers 1 Ik spreek jullie dan aan, broeders, langsbij roepen, arm om iemand heen, door de God van het medelijden, jullie lichamen te stellen tot een levend, heilig en God welgevallig offer: dit is jullie logische godsdienst. 184

186 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication