186

vers 2 En stel je niet in op deze eon, maar wordt omgevormd door de vernieuwing van jullie denkzin om naar binnenin te toetsen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en gerijpte. vers 3 Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot verstandig zijn, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld. Het woordje dan in vers 1 verwijst naar wat Paulus de Romeinen en daarmee ons geleerd heeft vanaf Romeinen 1:1 t/m 11:36. Zonder al die kennis van God, die hij in deze hoofdstukken aan het licht brengt, zou het voor Paulus onmogelijk zijn geweest tot deze oproep te komen. Even op een rijtje: 1:17 de rechtvaardige zal uit geloof leven 3:21 thans is echter los van de wet gerechtigheid Gods geopenbaard 4:3 Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend 5:9 in Christus bloed zijn wij gerechtvaardigd 5:10 toen wij nog vijanden waren, waren wij al met God verzoend door de dood van Zijn Zoon en worden wij gered in Zijn Leven 5:12 alle mensen zijn doelmissers, omdat de dood alsmaar door blijft gaan 5:19 door de ongehoorzaamheid van één mens, is iedereen als doelmisser ingezet, maar ook: door de gehoorzaamheid van Eén zal iedereen als rechtvaardige worden ingezet 8:1 er is geen veroordeling meer voor hen, die in Christus Jezus zijn 8:9,11 Gods geest woont in ons 8:15 omdat wij tot stand van zoon zijn uitgeroepen, mogen wij tegen God, de Plaatser, ABBA, Vader zeggen 8:23 wij hebben de geest als eerstelingsgave ontvangen en wachten op het zoonschap, de vrijkoping van ons lichaam 8:28 Alles werkt mede ten goede voor hen (ons), die God liefhebben en die naar Zijn voornemen geroepenen zijn 8:29 God, de Vader, heeft ons tevoren gekend, tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld van Zijn Zoon, Hij heeft ons geroepen, ons gerechtvaardigd en zal ons ook verheerlijken 8:35 Er is helemaal niets wat ons kan scheiden van de Liefde Gods, die in Christus Jezus is 185

187 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication