188

Deze offers verwezen allen naar de Zoon van God, bij wie echter het bloed pas na het sterven door een speerstoot Zijn lichaam verliet. Hierdoor werd Hij het eerste offer dat bewust het lijden, de smaad en de Godverlatenheid onderging en nog vrijwillig ook. De God van het medelijden vraagt echter niet van ons om ons lichaam letterlijk tot een Hem welgevallig offer te stellen, er zal geen bloed aan te pas komen. Het is figuurlijk bedoeld, omdat het op onze wandel betrekking heeft. De oproep om je lichaam tot een offer te stellen wordt gedaan door de God van het medelijden en komt voort uit de onvoorstelbare Heerlijkheid die over ons geopenbaard wordt en wij kunnen hier slechts stamelend op antwoorden: Ja Abba, Vader, het is het begeren van mijn hart, ga Uw gang, werkt U het maar uit in mijn leven! Dank U wel! Meer kunnen wij niet doen, het is net als bij de Jood, die het offer aan de priester gaf om dit offer daadwerkelijk te slachten en aan God te offeren, zo is het ook aan God om met het aan Hem tot een offer gestelde lichaam te doen wat Hem behaagt. Of wij ons lichaam tot een offer stellen is afhankelijk van de inwerking die de inhoud van de eerste elf hoofdstukken van de Romeinenbrief op ons heeft en dat wordt door God, de Vader, zelf bepaald. Hij geeft ons geestelijke wijsheid en inzicht. Hij bepaalt ons willen en zodra Hij het willen bewerkt heeft en wij gaan op de uitnodiging in, zal Hij ook onze wandel verder uitwerken. In de grondtekst staat de volgorde van de woorden ook iets anders dan in onze bijbel, daar is het ongeveer zo: Stel jullie lichamen tot een offer, levend, heilig en welgevallig aan God, dat is jullie logische Godsdienst. De nadruk ligt dan op: het stellen van onze lichamen tot een offer. Dit is namelijk onze logische Godsdienst, omdat levend, heilig en God welgevallig geen kwaliteiten zijn die wij zouden kunnen bewerken. Wij zijn door toedoen van onze God en Vader heilig, afgezonderd voor de Here, Hem behorend en op Hem gericht en wij zijn ook door Hem levend gemaakt in Christus Jezus onze Here, zodat wij als vanzelfsprekend in Zijn ogen Hem welgevallig zijn. Alles wat wij God vrijwillig geven is een offer, dit kan bijvoorbeeld tijd, geld, lof, eer en dank zijn, doch dit weegt niet op tegen het tot een offer stellen van ons lichaam, omdat dit alles omvat. 187

189 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication