189

Niet alleen onze ledematen, maar alles wat met ziel te maken heeft. Het gaat om een totale overgave van ons hele bestaan. Zouden wij niet bereid zijn ons eigen ik aan Hem uit te leveren indien wij beseffen, dat toch alles wat er in ons leven gebeurt uit Hem, door Hem en naar binnenin Hem is? Onze logische Godsdienst is het gevolg van het tot een offer stellen van ons lichaam. Het is het begin van onze vrijwillige onderschikking aan God, onze Vader, en onze wandel in de Heer, Kurios. Deze Godsdienst zal nooit door God, de Vader, worden afgedwongen, het is geen gebod, maar altijd op vrijwillige basis. God laat door Zijn Woord weten wat Hem welgevallig is, gebaseerd op wat Hij heeft bereid voor degenen, die behoren tot het lichaam van Christus en die als zonen van Hem zijn uitgeroepen. Aanspreken, Grieks para kaleõ, langsbij roepen, heeft niets te maken met een vermanend vingertje, alsof hier sprake is van een bepaalde verplichting en/of gebod. Het is meer een vriendschappelijke houding, een arm om iemands schouder, zo van: Joh, heb je al die beloftes in de eerste elf hoofdstukken al eens bestudeerd? Zou je om wat God jou in genade allemaal heeft toegezegd, jouw lichaam niet tot een offer willen stellen? Grieks par istêmi, langsbij staan. vers 2 Het vermogen om zichzelf niet in te stellen op deze eon en het omgevormd worden door de vernieuwing van onze denkzin, opdat wij kunnen toetsen wat de wil van God is: het goede, welgevallige en het gerijpte, zijn zaken die wij niet zomaar uit onszelf zouden kunnen doen. Het is God, onze Vader, die de vernieuwing van onze denkzin omvormt door ons zoveel kennis te geven dat wij als gerijpte mensen geschikt gemaakt worden tot dienstbetoon tot opbouw van het Lichaam van Christus en hiervoor gebruikt God, onze Vader, zowel evangelisten als herders en leraars, Efeziërs 4:11-14. Gods woord staat hier centraal, want zodra je je eigen gedrag ofwel wandel gaat toetsen aan Zijn woord, dan wordt ook je denkzin bepaald bij Zijn woord en hierdoor omgevormd, zodat er een verlangen ontstaat om je niet langer in te stellen op deze eon. 188

190 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication