19

Dit zou ook heel verwarrend zijn, omdat er dan geen onderscheid meer is tussen God als onze Vader en de Zoon als onze Heer! Danken, Grieks eu charisteõ is wel verheugen (25 maal) God wil ons leren om niet alleen onder alles, dat wil zeggen: onder alle omstandigheden, maar zelfs voor alles en in alles te danken, want niet alleen fijne en goede dingen, maar ook de vervelende, ja zelfs in onze ogen kwade dingen, zijn uit Hem en door Hem en tot binnenin Hem. Wie zou Paulus dank betuigen? Romeinen 7:25 Ik dank God door Jezus Christus, onze Here. Ook wij kunnen God, de Vader, nooit naderen buiten Christus Jezus om. Hij werd immers als naderingsgave door God aan ons gegeven, Efeziërs 2:9. Romeinen 1:8 In de eerste plaats dankt Paulus zijn God door Jezus Christus. 1 Corinthiërs 1:4 Ik dank mijn God te allen tijde over u, vanwege de genade Gods, die u in Christus Jezus geschonken is. Efeziërs 5:19b en 20 zingt en jubelt de Here van harte, maar dankt altijd voor alles, wat dan ook, in de naam van onze Here Jezus Christus, God, de Vader. De dank van Paulus aan onze Kurios, Heer bleek uit het de Here van harte te zingen en te jubelen, de dank tijdens het bidden, naartoe wel hebben, ging naar God, de Vader, wat niet buiten onze Heer om kan. Het is zoals Knoch schrijft, hoe meer wij ons inzetten God, de Vader, op de juiste manier te verheerlijken, des te regelmatiger zullen wij ook gewag maken van die ene middelaar, door wie wij slechts tot God, de Vader, kunnen naderen! Colossenzen 3:17 En alles, wat dan ook, wat gij doet in woord of in werk, doet het alles in de naam van de Here Jezus Christus, God, de Vader, dankende door Hem. De nadruk ligt hier meer op het alles doen in de naam van onze Kurios Jezus Christus en dat is volkomen logisch, want als je daar niet toe komt dan kùn je 18

20 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication