191

Met andere woorden, het is een gebod waar je aan moet voldoen, je hebt immers Zijn geest ontvangen? En tot voor kort: Je bent toch gedoopt? Het is een kwestie van jezelf in de dood houden of iedere keer een keuze maken om het te doen of niet te doen. Dit kan echter nooit op deze manier opgeroepen worden, temeer omdat ook Paulus dat niet doet. Paulus begint vers 12 niet met een opsomming van wat wij moeten aandoen, maar brengt de Colossenzen eerst op de hoogte van iets heel bijzonders, namelijk: Doet dan aan als door God uitverkorenen, heiligen en geliefden. Als zielse mensen begrijpen wij nog niet helemaal, wat deze door God geademde woorden inhouden en voor wij ooit beginnen om iemand iets voor te houden, wat zij moeten aandoen, moeten wij wel weten of degene, die dit hoort wel weet waartoe hij of zij geroepen is. Wij letten er vaak meer op hoe iemand wandelt en vragen ons af hoe dit mogelijk is, vooral bij jonge mensen. Wij proberen ze een bepaalde leefwijze voor te houden, omdat wij denken, dat dit vreselijk belangrijk is, doch voor God, onze Vader, komt niet onze wandel op de voornaamste plaats, maar het uitverkoren zijn tot heiligen en geliefden. Uitverkoren zijn tot het lichaam van Christus is niet vanzelfsprekend. Het is een soevereine daad van God, de Vader, zelf en komt voort uit Zijn Liefde. Voor hetzelfde geld waren wij uitgeroepen tot een instrument des toorns, dat tot destructie toebereid is, Romeinen 9:20-25. Kijk maar naar Jacob en Esau, die nog voor de geboorte voor twee verschillende doelen door God waren uitverkoren, en naar Farao. Zij worden gewoon bij naam genoemd, Romeinen 9:11-13 en 17. Wij zijn echter door God, de Vader, in Christus reeds uitverkoren voor de nederwerping der wereld, opdat wij zouden zijn heiligen en smettelozen voor Zijn aangezicht. In liefde zijn wij tevoren bestemd tot het zoonschap, door Christus Jezus, naar het welbehagen van Zijn wil, tot lofprijs van de heerlijkheid van Zijn genade, Efeziërs 1:4-6. 190

192 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication