195

Het is een genadegave van God om met medelijden vervuld te worden! Het Lijden van God Nooit zal een mens in staat zijn het lijden van God, onze Vader, voldoende in het licht te stellen en ook mijn woorden zullen te zwak zijn om het lijden van Vader aan uw hart te brengen. Dit komt omdat wij er ons haast geen voorstelling van kunnen maken, dat God, die geest is, Johannes 4:24, en door een mens niet gezien kan worden, Johannes 1:18; 1 Johannes 4:12, met ons zou meelijden en al helemaal niet, dat Hij, de Schepper van Hemel en Aarde, de Almachtige die alles overstijgt, ook daadwerkelijk zelf lijdt. Het gaat ons voorstellingsvermogen te boven of toch niet? Was het niet hetzelfde als toen wij voor het eerst begrepen, dat wij door Hem tot de stand van zoon werden verheven en tot de ontdekking kwamen, dat wij gezinsleden van Hem waren geworden, Efeziërs 2:19. Dat wij dientengevolge deze Almachtige God ineens Vader mochten noemen en Hij zover ging, dat wij Hem op dezelfde manier mochten benaderen als de Zoon van God zelf, namelijk met Abba, Romeinen 8:15; Galaten 4:6. Eén ding weten wij nu in ieder geval zeker vanuit het God geademde woord, namelijk dat Hij, de Vader van het medelijden, 2 Corinthiërs 1:3, daadwerkelijk lijdt, zodat dit niet langer een punt van overweging behoeft te zijn, maar een hartszekerheid. Gods lijden komt op vele plaatsen voor, zo is Hij een: God van Geduld Romeinen 9:22 God heeft de instrumenten des toorns, die toebereid waren naar binnenin destructie in veel geduld gedragen (NBG met lankmoedigheid verdragen), juist opdat de Rijkdom van Zijn Heerlijkheid bekend gemaakt zou worden over de instrumenten van barmhartigheid, welke Hij van tevoren gereed maakt naar binnenin Heerlijkheid en dat zijn wij, die Hij geroepen heeft! Bij met lankmoedigheid iets verdragen denken wij toch meer aan zoiets als toegevend accepteren, tegenwoordig tolerant zijn. Wij hebben er niet al te veel last van, dus dat houden wij nog wel een poosje uit. Wij zorgen ervoor dat het niet uit de hand loopt! 194

196 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication