196

God draagt echter in veel geduld en dat gaat onze denkzin verre te boven. Het dragen in geduld is met je hele existentie, wezen, bestaan, eronder blijven staan. Het is als met een gewichtheffer, die siddert van inspanning onder de gewichten, die weer enkele kilo’s zwaarder zijn, de spieren tot het uiterste gespannen, met voor ogen het doel dat hij wil bereiken in zijn sport. De top zal hij slechts bereiken als hij bereid is vrijwillig hiervoor te lijden, zo niet, dan blijft hij in zijn sport een mislukkeling. Bij God bestaat echter de mogelijkheid niet dat Hij zal mislukken. Hij heeft zich vrijwillig aan het lijden overgegeven. Hij heeft het zelf in het leven geroepen. Hij heeft de instrumenten des toorns zelf toebereid tot destructie. Hij heeft de zwaarte van de gewichten zelf bepaald. Hij draagt ze tot het moment dat ze niet meer nodig zijn en Hij de top heeft bereikt en alles in allen is geworden, 1 Corinthiërs 15:28. Het is een vaststaand feit, dat wij de instrumenten van Gods Barmhartigheid zijn, die Hij van tevoren gereed maakt naar binnenin Heerlijkheid. Dit zal bij ons de bereidheid oproepen om het lijden, wat God, onze Vader, inzet, te gaan dragen op vrijwillige basis. Wij weten immers dat de gewichten op ons zijn afgestemd, zodat wij het gaan ervaren als een kortstondige gemakkelijke verdrukking, die voor ons een alles verre te bovengaande eonische last van Heerlijkheid bewerkt en wij niet kijken naar wat wij zien, want dat is slechts tijdelijk, maar kijken naar wat wij niet zien, het eonische! zie 2 Corinthiërs 4:17,18. Geduld heeft altijd met lijden te maken, juist omdat wij zeer ongeduldig zijn. Indien wij slechts één dag onze wandel in de Here onder de loep zouden nemen, dan zouden wij zien, dat wij geen enkele dag zonder ongeduld kunnen doorkomen. Dit is toch wel een schril contrast met onze God en Vader, die door alle eonen heen de instrumenten des toorns met veel geduld draagt. Hij is vrijwillig aan dit lijden begonnen door het instrument des toorns zelf te scheppen, zoals gezegd wordt in Jesaja 54:16: Ik ben het ook, die de verderver geschapen heb om te vernietigen! Dat is nog heel wat anders dan de zwakke vertaling van de NBG, waar met vernielen is vertaald. 195

197 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication