197

De verderver vernielt niet hier en daar een beetje, maar hij is bezig alles te vernietigen wat hem onder handbereik komt. Hij heeft echter niet zóveel verstand, dat hij begrijpt, dat hij slechts een instrument des toorns in Gods hand is en alleen kan doen wat God, de Vader, hem te doen geeft. Zodra dit instrument even niet nodig is wordt hij in Gods werkplaats een poosje, maar liefst duizend jaar, opgehangen, totdat Hij hem weer kan gebruiken, Openbaring 20:1-3. In 1 Timótheüs 1:16 schrijft Paulus, dat hem ontferming is bewezen, opdat Jezus Christus hem als eerste het gezamenlijke geduld (NBG ganse lankmoedigheid) zou betonen tot onder(voor)beeld voor hen, die op het punt staan zelf te gaan geloven naar binnenin het eonische leven. Het gezamenlijke geduld van de Vader en de Zoon met Paulus, die op brute wijze tekeer ging tegen hen die geloofden dat Jezus de Messias was, hen gevangen nam en ter dood veroordeelde, was van een ongekende omvang. Zij riepen Paulus op geen enkele manier ter verantwoording, straften hem niet en spraken hem er niet op aan wat hij de Messiasgelovige Joden had aangedaan. Dat is nu precies die ongelofelijke genade die God, de Vader, ook ons betoont. Dit besef zou ons kunnen bewegen deze genade ook te betonen aan al diegenen, die ons kwaad en lijden berokkenen of berokkend hebben. Belangrijk is het om diep doordrongen te zijn van het lijden wat het gezamenlijke geduld van de Vader en de Zoon voor ons teweeg heeft gebracht. Wij zullen echter niets anders kunnen dan beamen dat wij zoveel lijden en geduld niet op kunnen brengen voor al diegenen, die God in onze naaste omgeving geplaatst heeft. Alleen Hij kan het in ons bewerken. Moge God ons bewaren ook tegenover Hem en Zijn Zoon, onze Kurios, ongeduldig te zijn of te worden, zodat wij Hun lijden nog vermeerderen. Geduld is trouwens geen eigen vrucht, maar vrucht van de geest, Galaten 5:22. God van Mildheid Romeinen 2:4 Of veracht gij de rijkdom van Zijn mildheid, de draagkracht en het geduld, en zijt gij onwetend van het milde van God, dat u tot berouw leidt? 196

198 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication