20

God, de Vader, ook helemaal niet danken voor alles. Er wordt dus een beroep gedaan op je wandel in de Here als slaaf. Natuurlijk kun je ook in de naam van onze Here Jezus Christus, Gods aangezicht zoeken. 1 Thessalonicenzen 5:18 Dankt in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus naar binnenin ons. Het moet dus mogelijk zijn in iedere situatie te danken, anders zou er niet staan dat het de wil van God is! Zodra God het een mens geeft Hem in nood en lijden te danken, zal de vrede Gods direct in werking treden en zijn hart en gedachten verzekerd bewaren in Christus Jezus, Filippenzen 4:6 en 7. Wij kunnen de nood van iemand tijdens ons bidden, naartoe wel-hebben, bij God met een verzoek en/of smeekbede onder dank bekend maken! Dank, Grieks eu charistia is wel vreugde (12 maal) Colossenzen 4:3 en Filippenzen 4:6, zie onder gebed, pagina 9. 2 Corinthiërs 4:15 want alles, wat dan ook, geschiedt om uwentwil, opdat de genade toeneme door meer dank overvloeiend naar binnenin de heerlijkheid van God. Wat er dan om onzentwil geschiedt, kunnen we lezen vanaf vers 7 t/m 18 en dan blijkt ineens dat: a) b) Paulus in alles in druk is, maar het hem niet benauwde c) d) vervolgd, maar niet verlaten e) f) de kracht die alles te boven gaat niet van ons is, maar van God dat hij wel om iets verlegen is, maar niet wanhopig nedergeworpen, maar niet omgekomen altijd het afsterven van Jezus in het lichaam ronddroeg, opdat ook het leven van Jezus zich in zijn lichaam zou openbaren g) Paulus voortdurend aan de dood werd overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus zich in zijn stervend vlees zou openbaren Dit alles overkwam Paulus, opdat de genade zou toenemen en er nog meer dank zou overvloeien naar binnenin de heerlijkheid van God. Om dezelfde reden overkomt ons lijden, druk en verdrukking. We krijgen ziekten, ons lichaam vervalt. 19

21 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication