200

Vers 21 geeft duidelijk weer wat Paulus bedoelt, door te zeggen: Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Slechts Gods Liefde kan dit in ons bewerken. 1 Corinthiërs 15:33 Dwaal niet, kwade gesprekken bederven milde zeden, Grieks êthos is gewoonten. Kwaad lijden, Grieks kako patheõ is kwaad emotiën Het werkwoord emotiën is mij weliswaar onbekend, maar wat er wordt bedoeld is volkomen duidelijk. Kwaad lijden gaat bij ons gepaard met enorme emotionele gevoelens, die zo hoog kunnen oplopen, dat wij ze niet meer de baas zijn, de controle over onszelf kwijtraken en uitsluitend emotioneel kunnen reageren. Ons rechtvaardigheidsgevoel voert de boventoon in ons dagelijks leven, zodat wij direct impulsief reageren op het ons aangedane kwaad en niet tot ons laten doordringen dat God, de Vader, daar ook nog iets mee te maken heeft. Wij moeten en zullen alles recht zetten, anders zwaait er wat, terwijl Romeinen 3:12 toch duidelijk zegt dat er niemand rechtvaardig is, wij dus ook niet. Wonderlijk is, dat het kwaad lijden in deze Griekse vorm alleen voorkomt in Paulus’ tweede brief aan zijn geestelijk kind Timótheüs, namelijk: 2 Timótheüs 2:9 waarvoor ik kwaad lijd en zelfs boeien draag als een misdadiger 2 Timótheüs 4:5 Blijf nuchter in alles, lijd kwaad als een uitstekend soldaat van Christus Jezus (het schuingedrukte is door de NBG niet vertaald) 2 Timótheüs 2:3 Lijd tezamen kwaad als een uitstekend soldaat van Christus Jezus. 2 Timótheüs 1:8 Maar lijd mede kwaad voor het evangelie in overeenstemming met de kracht van God. 2 Timótheüs 2:24 Verdraag het kwaad welwillend (NBG kwaad niet vertaald) 199

201 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication