202

1 Corinthiërs 13:4-7 De Liefde is geduldig mild niet afgunstig niet opgeblazen De Liefde praalt niet kwetst niemands gevoel zoekt zichzelf niet wordt niet verbitterd rekent het kwade niet toe houdt alles uit gelooft alles verwacht alles blijft onder alles staan Dit schriftgedeelte wordt over de hele wereld te pas en te onpas gebruikt om mensen erop te wijzen wat liefde is, doch geen enkel mens, hoe graag hij het ook zou willen, kan dit in praktijk brengen, omdat dit in wezen weergeeft hoe God liefheeft door lijden heen! Dit is dan ook de reden, dat Paulus in 1 Corinthiërs 12:31 schrijft, dat hij ons een weg wil wijzen, die nog veel verder omhoog voert, omdat deze weg van de Liefde alleen door vrijwillige onderschikking aan het lijden omhoog voert! Te ver gezocht? Lijkt mij niet, want geen enkel aspect van de Liefde gaat zonder lijden gepaard. God, de Vader, brengt alles wat in deze verzen over de Liefde geschreven staat bij ons in praktijk. Hij geeft ons, zoals wij dat noemen, de ruimte. Hij blijft onder alle facetten van het lijden staan! Zouden wij als zonen van God, deze liefde Gods dan niet najagen en God de ruimte geven, wetend dat dit gepaard zal gaan met lijden in ons eigen leven, in dat van onze kinderen, kleinkinderen, familie, kennissen en de gezinsleden van God, maar ook in dat van de ongelovigen, die God om ons heen geplaatst heeft? Zodra God, onze Vader, ons de genade schenkt om op deze wijze te leren liefhebben, zal dit Zijn uitwerking niet missen. 201

203 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication