203

Het toppunt van Gods liefde was dat Hij vrijwillig het lijden van Zijn eigen Zoon op Zich nam. Hij is de eerstgeborene der ganse schepping, Colossenzen 1:15, in Wie en tot Wie het Al geschapen is en in Wie Hij de uitvoering van Zijn volmaakte plan der eonen in handen gegeven heeft. Het werd een gemeenschappelijk Liefdesbetoon aan de gehele schepping door gemeenschappelijk Lijden. Lijden van de Vader en de Zoon Filippenzen 2:6-8 De Zoon in de gestalte Gods zijnde, ontledigde Zichzelf, nam de gestalte van een slaaf aan en werd in gelijkenis aan de mens. De Zoon van God heeft Zichzelf vrijwillig overgegeven aan het grootste contrast wat er maar bestaat: de grootste ontluistering, die je je maar kunt bedenken. Hoe moet je toch een dergelijk vrijwillig ondergaan lijden van Vader en Zoon beschrijven? Je zou in allerlei superlatieven willen weergeven, wat het voor hen heeft betekend, doch hierin schiet je dan toch weer tekort. In Zijn manier van doen (NBG uiterlijk) als mens bevonden heeft Hij Zich verootmoedigd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja tot de dood des kruises. Hij is echter wel Kurios, Heer gebleven en derhalve zonder zonden, 2 Corinthiërs 5:21; 1 Petrus 2:22; 1 Johannes 3:5; Hebreeën 4:15. Wij zijn juist als zondaren ingezet, Grieks kathistémi, Romeinen 5:19. Het feit dat de Zoon Heer gebleven is maakt het alleen nog maar grootser en overweldigender, want het betekent dat Zijn lijden nog veel dieper ging dan het worden tot de gestalte van een slaaf, omdat zelfs Hij als Zoon en Kurios nog door lijden gehoorzaamheid heeft geleerd en hierdoor volkomen gemaakt werd, Hebreeën 5:7-9. Gehoorzamen roept bij ons zielse mensen altijd een soort afkeer op en ongehoorzaam zijn is iets, waar wij vanaf onze kleutertijd al mee begonnen zijn. In het begin wordt er vreselijk om gelachen door ons als ouders, doch naarmate de kinderen ouder worden komen wij tot de ontdekking, dat er een hevig verzet is ontstaan en wij de ongehoorzaamheid van hen niet langer in de hand hebben. 202

204 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication