204

Zij willen hun eigen weg gaan, zoals ook wij die zijn gegaan. Indien wij echter God ongehoorzaam zijn, dan zou dit weleens kunnen komen, omdat wij onvoldoende kennis van Gods woord hebben. Gehoorzamen, Grieks hup akouõ betekent onder horen. Voor ons betekent dat zoveel als jezelf onder het gehoorde stellen. Hiermee komen we gelijk bij de bron, onze God en Vader. De Zoon sprak door Zijn gehoorzaamheid uit, dat Hij Zijn Vader voor de volle honderd procent vertrouwde en Zichzelf aan Hem overgaf, wat dan ook de enige reden voor Hem is geweest om al het lijden wat de Vader Hem had toebedacht vrijwillig te ondergaan. Voor ons geldt hetzelfde, wij zullen in onze situatie slechts vrede hebben, indien wij ons onder het gehoorde stellen, dat ook lijden, in welke vorm dan ook, uit Hem is en wij onze God en Vader voor de volle honderd procent kunnen vertrouwen en ons vrijwillig aan Hem kunnen overgeven. Gehoorzaamheid kun je nooit oproepen door het opleggen van wetten, maar kan alleen door God, onze Vader, door lijden heen worden bewerkt. Lijden ondergaan is derhalve geen straf van God, maar getuigt veeleer van Zijn ontzagwekkende Liefde en Genade. Hebreeën 2:9-10 maakt er melding van dat Jezus voor een korte tijd beneden de boodschappers gesteld was vanwege het lijden des doods. Hij, om Wie en door Wie het Al bestaat, moest door lijden heen volkomen gemaakt worden. Dit door lijden heen volkomen gemaakt worden, resulteerde uiteindelijk in het smadelijkste wat Hem in de gelijkenis aan een mens kon overkomen, namelijk de vervloeking, die eruit bestond aan een paal/hout gehangen te worden, Deuteronomium 21:23; Galaten 3:13. Hij werd tot een vloek! Hiermee zijn we beland bij het grootste lijden, dat Vader en Zoon vrijwillig op Zich genomen hebben om hierdoor de volledige schepping uiteindelijk kenbaar te maken wat LIEFDE werkelijk inhoudt. Het was voor Abba, Vader, onmogelijk om met zijn Zoon in verbinding te blijven staan. 203

205 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication