206

Het Lijden van Paulus De roeping van Paulus ging gelijk al met lijden gepaard. De Zoon van God verscheen aan hem als een licht, schitterender dan de glans van de zon, Handelingen 26:13, zodat hij letterlijk blind werd. Hij werd niet drie dagen blind, maar na drie dagen moest er speciaal iemand komen om door handoplegging zijn blindheid weg te nemen. Paulus, als ijveraar voor God, was er van zichzelf van overtuigd, dat hij alles juist zag, daardoor was hij al blind, maar dan figuurlijk. Het lijden van zijn letterlijke blindheid heeft zijn figuurlijke blindheid opgeheven. Tot zijn grote verdriet moest hij later schrijven, dat God Israël een geest heeft gegeven van diepe slaap, ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Israël is tot op de dag van vandaag figuurlijk blind en doof, Romeinen 11:8, en wat dat betreft is er niets veranderd, behalve dan, dat er miljoenen gelovigen uit de heidenen zijn bijgekomen, die ook ziende blind zijn en niet geloven dat alle knie zich zal buigen tot eer en verheerlijking van God, de Vader! Buiten dit lijden door blindheid werd hem tegelijkertijd aangezegd, hoeveel hij zou moeten lijden terwille van de naam van de Kurios, Handelingen 9:16. Paulus, toen nog Saulus, werd geen enkele aardse zegen aangeboden, maar spoedig werd hem echter Gods zegen temidden der hemelingen geopenbaard, die niet te vergelijken was met welke aardse zegen dan ook. De enige belofte die hij kreeg bij zijn roeping was lijden omwille van de naam van Jezus en om aan de kost te komen moest hij tenten blijven maken, Handelingen 18:3. Indien je weleens in het Midden-Oosten bent geweest en de Bedoeïenententen hebt gezien, dan kon je zien dat het geen lichtgewicht tenten waren, die op je rug meegenomen kunnen worden. Het was gewoon keihard werken en zware handenarbeid verrichten. Als slaaf van Christus Jezus was er geen andere baan voor hem weggelegd als hij het niet meer zo erg naar zijn zin had. Alles wat Paulus ooit deed in woord en in werk, deed hij in de naam van de Here Jezus Christus, God, de Vader, dankende door Hem, Colossenzen 3:17. Door zo met lijden bezig te zijn kan er een diep verlangen in je ontstaan om te mogen leven als Paulus, beseffend dat hij wel een heel bijzonder instrument in Gods hand was. 205

207 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication