207

Mogelijk roept God, onze Vader, ook bij ons zo hoog op en zet Hij lijden bij ons in en geeft Hij ons in menselijke ogen een waardeloze baan om tot een waardevol instrument te worden in Zijn hand! In het begin van de studie hebben we al gezien, dat God, de Vader van het medelijden en de God aller vertroosting, Paulus zoveel te lijden gaf dat hij dacht te gaan sterven, om zo tot de ontdekking te komen dat God hem hierdoor wilde helpen om van het van zichzelf overtuigd zijn af te komen. Hieruit kunnen wij concluderen dat alle lijden, ongeacht in welke vorm of hevigheid, altijd in Gods plan voor ons past, opdat het geestelijke de overhand gaat krijgen over al het zielse waardoor wij ons meestal laten leiden. Het beste kunnen we Gods Woord hier verder op naslaan. Als Paulus zag op het lijden van de Zoon, dan nam hij het lijden van de Vader waar en dat maakte hem bewust, dat Gods werk bekroond werd door lijden. Er was voor hem maar één logische conclusie mogelijk, namelijk dat lijden in zijn leven en daarmee ook in ons leven genade moest zijn. Filippenzen 1:29 Want aan jullie is de genade geschonken, voor Christus, niet alleen naar binnenin Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden. Indien lijden ons in genade geschonken wordt, dan betekent dit, dat God, onze Vader, ons waardig acht ons het hoogst mogelijke dienstbetoon te geven wat er maar bestaat, omdat lijden een veel grotere offerbereidheid vergt dan welk ander dienstbetoon ook! Veel gelovigen denken, dat hun lijden niets te maken heeft met het lijden voor Christus, omdat zij bijvoorbeeld het evangelie niet uitdragen, zoals Paulus dat deed. Wij moeten echter niet vergeten, dat hij zowel geroepen was tot verkondiging van het evangelie, alsook tot lijden, terwijl wij misschien alleen tot lijden geroepen zijn en juist hiermee het evangelie verkondigen, omdat het eraan ligt, hoe wij met het door God, de Vader, gegeven lijden omgaan. Indien wij ons lijden niet uit Gods hand kunnen aanvaarden, dan gaan wij klagen bij andere gemeenteleden over hoe erg het allemaal is, hoe moeilijk wij het hebben en vragen of men alsjeblieft voor ons wil bidden om er vanaf te komen. 206

208 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication