208

Op die manier dragen wij dus niet de blijde boodschap uit, maar leveren in de diepste zin kritiek op God en verloochenen Zijn kracht, omdat Hij niet bij machte zou zijn ons onder de gegeven omstandigheden, welke die ook maar zouden kunnen zijn, te laten blijven staan. Aanvaarden wij echter ons lijden als genade dan herauten wij tegenover de medegelovigen, ongelovigen en tegenover machten en krachten, Gods veelkleurige wijsheid, omdat wij in iedere situatie vrede hebben en onder alle omstandigheden onze vreugde tonen aan God, onze Vader, door Hem te danken. Titus 2:11-13 Want de genade Gods is verschenen, alle mensen reddend, om ons op te voeden, opdat wij de oneerbiedigheid en wereldse begeerten zullen loochenen, verstandig, rechtvaardig en godvruchtig leven in de huidige eon, uitziende naar de gelukzalige verwachting en het verschijnen van de Heerlijkheid van onze grote God en redder Jezus Christus. De genade Gods, die alle mensen redt, is niet verschenen opdat wij onszelf zouden opvoeden of pogingen zouden ondernemen om wereldse begeerten te loochenen en verstandig, rechtvaardig en godvruchtig te leven! Dit zal een grote teleurstelling worden en is tot mislukken gedoemd. God, onze Vader, heeft juist Zijn eigen middelen om onze wandel te corrigeren. Opvoedende genade die door Vader zelf wordt ingezet zal Zijn uitwerking hebben in ons leven. Om onder deze genade te kunnen blijven staan, verwijst Paulus gelijk naar de verschijning van Zijn Heerlijkheid en de bereidheid van Zijn Zoon om zichzelf voor ons over te geven, opdat wij verlost zouden worden van alle wetteloosheid en om ons voor Zichzelf te reinigen. Zijn lijden bewerkte verlossing en reiniging. Met Gods opvoedende genade, ons lijden, bewerkt Hij onze vrijwillige onderschikking aan wat Vader uit wil werken in ons dagelijks leven. Paulus wist als geen ander wat het betekende, door God in genade te worden opgevoed. Opvoeden, Grieks paideuõ is slaan Bij de grondbetekenis slaan denken wij al gauw aan echt slaan, bestraffen, straf krijgen en tuchtigen. Vele mensen worden hierdoor misleid en zeggen gewoon tegen iemand die polio krijgt of tegen mensen die een gehandicapt kind hebben gekregen, dat dit een straf van God is. 207

209 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication