21

Ook kunnen wij te maken krijgen met een moeilijke partner, werkgever of werknemer enz. Doordat al deze dingen ons overkomen zou overvloeiende dank uit ons moeten opwellen, omdat we weten, dat God bezig is de genade in ons leven te laten toenemen. Lijden is onze roeping net zoals slaaf van Christus Jezus en zoon van God, onze Vader. Als je leest in 2 Corinthiërs11:23-29 wat Paulus allemaal is overkomen en wat hij in 2 Corinthiërs1:8-11 duidelijk maakt, dan ga je begrijpen dat God ook met ons een wel heel bijzondere weg gaat. Paulus schrijft, dat hij bovenmate en boven eigen kracht een zware last te dragen heeft gehad, zodat hij zelfs aan zijn leven wanhoopte, ja, voor eigen besef achtte hij zich als ter dood verwezen, maar dan komt de reden: opdat wij niet op onszelf vertrouwen zouden stellen, maar op God, die de doden opwekt. De God van het medelijden heeft er geen problemen mee om de door Hem voor de nederwerping der wereld uitverkoren zonen, behorend tot het lichaam van Christus, hetzelfde lijden te laten ondergaan als Paulus om ons te leren niet langer op onszelf te vertrouwen en dit als genade te beschouwen en Hem er voor te danken in overvloeiende mate. Filippenzen 1:29 Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen naar binnenin Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden. Ook hier maakt Paulus ons duidelijk dat lijden genade is. Soms zegt iemand, ja maar mijn lijden is niet om Christus of om het evangelie. Dit wordt veroorzaakt omdat wij dan ons lijden vergelijken met het lijden van Christus of Paulus. Het gaat er echter om hoe wij persoonlijk met het door God, de Vader, gegeven lijden omgaan. 1 Petrus 2:19 Want dit is genade, indien iemand, omdat hij met God rekening houdt, leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt en in vers 20: maar als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dat is genade bij God. Petrus verwijst dan naar de Christus in de gestalte van een slaaf zijnde, die in Zijn vernederd lichaam, als Hij beledigd (NBG gescholden) werd, geen woorden sprak (NBG niet terugschold) en als Hij leed, niet dreigde, maar het 20

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication