210

Op de manier zoals wij het altijd hebben gedaan, met straffen en tuchtiging, komt er helaas niemand tot berouw en dit roept slechts verzet op, wat alleen maar een wig drijft tussen de verhouding van ons en onze geliefden, omdat het bij ons van kwaad tot erger wordt. Indien God, de Vader, ons als instrument wil en kan gebruiken en wij het kwaad welwillend gaan verdragen en in zachtmoedigheid iedereen die tegenwerkt opvoeden, dan kan er weleens een wonder geschieden. God, de Vader, zou dan kunnen geven dat de tegenwerker (de mens) ontnuchterd tot de erkenning, op-(eenstapeling van) kennis, der waarheid komt en loskomt uit de valstrik, waarin hij/zij levend gevangen gehouden wordt. Let wel, dit hangt altijd af van Gods genade en nooit van onze inzet, kennis of woorden. 1 Corinthiërs 11:32 echter door het gericht (NBG oordeel) des Heren, worden wij opgevoed (NBG getuchtigd), opdat wij niet tezamen met de wereld veroordeeld worden. Stel je voor dat God, onze Vader, ons niet op Hem zou richten en niet zou opvoeden, dan zouden wij dus met de wereld veroordeeld worden en daar zitten wij natuurlijk ook niet op te wachten. Maar het feit, dat Hij opvoedende genade inzet en ons op Hem richt levert die geweldige toekomst op, dat wij uiteindelijk deze wereld op Hem zullen mogen richten, 1 Corinthiërs 6:2, en wij voluit het instrument zullen zijn, wat voor God, de Almachtige, nu al een werkelijkheid is. 2 Corinthiërs 6:9,10 Als opgevoed en niet ter dood gebracht (NBG als getuchtigd, maar niet ten dode), als bedroefd, maar steeds verheugd. Ondanks Gods opvoedende genade, waarvan Paulus soms dacht dat hij zou sterven, bleef hij zich verheugen. Er is geen enkele reden om aan te nemen, dat God, onze Vader, deze opvoedende genade zoals bij Paulus, niet ook aan ons zou willen geven en wij ons, ondanks onze bedroefdheid, niet zouden kunnen verheugen. 2 Timótheüs 3:16 Alle schrift is God geademd en nuttig tot lering, tot aantoning, tot terechtwijzing en tot opvoeding in gerechtigheid. 209

211 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication