211

Deze tekst is niet bedoeld om een ander eens met wat wij geloven om de oren te slaan of om feiten te weerleggen, te verbeteren of om hierop onze opvoeding te baseren! Integendeel, hierdoor breken wij juist alles af, wat je dan ook in de dagelijkse praktijk ziet gebeuren. Met Gods geademde schrift mogen wij, als Hij ons hiervoor wil gebruiken, een mens in nood leren, aantonen en terechtwijzen, wat dan tot opvoeding in gerechtigheid mag strekken. Alles wat we buiten Gods geademde schrift om doen zal geen redding uit moeilijke omstandigheden bewerkstelligen. Efeziërs 6:4 En gij, vaders, vertoornt jullie kinderen niet, maar voedt hen op in de opvoeding (NBG tucht) en in de vermaning van de Kurios. Hoe vaak hebben wij niet onze kinderen vertoornd, getuchtigd en terechtgewezen zoals de NBG vertaalt en hebben hierbij zelfs geen moment aan de Here gedacht? Hoe kunnen wij dan verwachten dat onze opvoeding iets zou opleveren? Zoals wij het hebben gedaan, of mogelijk nog doen, heeft toch niets te maken met genade? Het heeft alles te maken met onze ziel, er moe(s)t gewoon gedaan worden wat wij zeggen, ervan denken of ervan vinden. Vanuit Gods woord gezien is altijd alles anders. Vertoornen, Grieks par orgizõ is langsbij toornen. Als vanzelf moest ik denken aan het woord aanspreken, Grieks para kaleõ is langsbij roepen en ik bedacht hoe mooi het zou zijn als vaders het bij het vertoornen van hun kinderen zouden kunnen opbrengen om naast het kind te gaan zitten en al of niet letterlijk een arm om hem/haar zou doen om het aan te spreken. Mijn ervaring is dat God, de Vader, dit ook op deze manier doet als ik een misstap heb begaan. Wij zijn niet gewend als we toornen om dan een arm om iemand heen te slaan, maar wij houden die persoon op een afstand. Wij verdragen het kwaad niet welwillend en als de persoon dichterbij zou komen, zou onze zielse reactie misschien wel tot handtastelijkheden kunnen leiden. Zeker is, dat wij verbaal geweld zouden gebruiken. 210

212 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication