214

Het is daarom noodzakelijk dat wij worden omgevormd door de vernieuwing van onze denkzin, Romeinen 12:2, om lijden in ons eigen leven en in dat van onze kinderen en familie enz. te gaan ervaren als iets vreugdevols omdat je ervan overtuigd bent, dat dit voor ons en de onzen het beste is wat God, onze Vader, kan geven om de mens dichter aan Zijn Hart te krijgen. Dit is volkomen tegen onze gevoelens en ons denkvermogen in. Zoekend in het woord, blijkt dit echter toch mogelijk te zijn. 2 Corinthiërs 7:4 Paulus stroomde over van vreugde over al zijn verdrukkingen. Zij vervulden hem met vertroosting, zoals hij al geschreven had in: 2 Corinthiërs 1:5 Want zoals het lijden van Christus naar binnenin ons overvloeit, zo overvloeit ons ook de vertroosting van Christus. Overvloeien, Grieks perisseuõ is rondom zijn. Paulus was als het ware zowel door lijden als door vertroosting omringd. Veel lijden geeft veel vertroosting en veel vertroosting geeft veel vreugde! 2 Timótheüs 1:4 Als Paulus denkt aan de tranen van Timótheüs, dan verlangt hij ernaar hem te zien, opdat hij met vreugde vervuld zou worden. Paulus concentreerde zich niet op de tranen van Timótheüs, maar hij was zelf tot tranen toe bewogen, niet van verdriet, maar van vreugde om wat God uitgewerkt had in het leven van Timótheüs. Dikke tranen bij onze geliefden in Christus Jezus zouden ons met vreugde moeten vervullen, omdat God, de Vader, bezig is iets geweldigs in dat leven uit te werken. Colossenzen 1:24 Paulus verheugde zich in het lijden dat hij voor de Colossenzen leed. Bij hem blijft het dus niet alleen bij zijn eigen lijden, maar Paulus beleeft ook het lijden ten behoeve van anderen als zeer vreugdevol. Bij hem was het dubbelop, zowel wat het lijden als wat de vreugde betreft. Filipppenzen 2:17,18 Ook hier komt de bijzondere bereidheid van Paulus naar voren, dat hij omwille van de Filippenzen wilde lijden en zich hierin mocht verheugen, want hij was 213

215 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication