215

het drankoffer op het offer van het ambt van hun geloof (zie groene boek) en roept de Filippenzen op zich samen met hem te verheugen. Uit Numeri 15:5 blijkt, dat bij ieder brandoffer wijn werd toegevoegd tot een plengoffer. Dit deden de Israëlieten om de Here een liefelijke reuk te bereiden. Paulus wilde die liefelijke reuk zijn ter ere van de Here als het erom ging, dat de Filippenzen zich gingen stellen als een offer, levend, heilig en welgevallig aan God, als hun logische Godsdienst, Romeinen 12:1. Hij wilde dat extra toegevoegde offer zijn, waarmee je bijvoorbeeld in het dagelijks leven iets op smaak brengt en een heerlijke reuk verspreidt. Zo mogen ook wij voor God een welriekende geur/reuk van Christus zijn, 2 Corinthiërs 2:14,15, door het toegevoegde lijden ofwel Plengoffer ten behoeve van een ander. Het is toch wel opmerkelijk, dat juist in de brief aan de Filippenzen, waar het gaat om dienstbetoon als slaaf van Christus Jezus, het meest de woorden: vreugde, Grieks chara, en zich verheugen, Grieks chairõ, voorkomen, namelijk: in hoofdstuk 1:4,18 (tweemaal) en 25; hoofdstuk 2:2,17, 18,28 en 29; hoofdstuk 3:1; hoofdstuk 4:1,4 (tweemaal) en 10. Totaal 14 maal. Terwijl het woord genade, Grieks charis, in vergelijking met de overige brieven van Paulus veel minder voorkomt in de brief aan de Filippenzen. Dit komt omdat God, de Vader, ons pas tot dienstbetoon kan inzetten, als wij ons ten volle bewust zijn van de alles verre te boven gaande genade, die ons te beurt is gevallen. Bovendien kunnen wij hieruit opmaken, dat ons dienstbetoon als slaaf van Christus Jezus, waarvan lijden de hoogste vorm is, veel meer vreugde bewerkstelligt dan welke andere genadegave, Grieks charisma, ook. Filippenzen 4:4 Verheugt u in de Here ALTIJD en weer zeg ik: Verheugt u! Dit zou eigenlijk onze lijfspreuk moeten zijn, niet om dit de hele dag te pas en te onpas uit te spreken, maar in onze omgevormde denkzin. Lijden, armoede, zwakheid en nood wegen dan al een stuk minder zwaar. 214

216 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication