218

Aan het vloekhout begon alles weer opnieuw. Laat de Koning der Joden nu afkomen van het kruis, anderen heeft Hij gered, maar Zichzelf redden kan Hij niet. Nu waren het echter de schriftgeleerden en overpriesters. Het geestelijk lijden van de Zoon kwam door de tongen van mensen en was voor Hem vele malen erger dan het lichamelijke lijden, want Hij is de Koning der Joden, Hij is hun Messias en Hij is de Zoon van God! Hij gaf echter geen krimp, want Hij aanvaardde op vrijwillige basis het door Abba, Vader, aan Hem gegeven lijden. Driemaal sprak Paulus de Kurios aan, omdat hij in de veronderstelling was, dat zijn lichamelijke gebrek en voortdurende geestelijke aanvallen van de tegenstander hem het werken voor de Here onmogelijk maakten. Hij was gewend om krachtdadig op te treden tegen de gelovigen van die weg, sleurde ze uit hun huizen en stemde toe in het doden van deze mensen door middel van een kiessteen, Handelingen 26:10. Tweemaal kreeg hij geen antwoord op zijn verzoeken en na de derde keer kreeg hij een volkomen onverwacht antwoord, geheel in tegenspraak met de verhoring, die hij had verwacht, namelijk: Mijn genade is voor jou voldoende, want Mijn kracht wordt volbracht in zwakheid! Dit antwoord moet Paulus overdonderd hebben! De genade die hij had ontvangen was voor hem wel begrijpelijk, maar kracht, die volbracht wordt in zwakheid, dat ging in tegen zijn normale denken. Om werk te verzetten moet je sterk zijn en niet constant lastig gevallen worden door lichamelijke gebreken en geestelijke aanvallen van de tegenstander, die daar dan ook nog eens mensen, waaronder broeders naar het vlees en broeders in de Here, voor gebruikt. Waar wij jaren of misschien wel ons hele leven voor nodig hebben, begreep Paulus als in een flits, de zwakheid van de Zoon van God had de verzoening teweeg gebracht tussen God en Zijn gehele schepping!! Indien de Zoon van God Zijn kracht had getoond, dan was Hij van het vloekhout afgekomen, dan had Hij vuur van de Hemel laten komen om degenen die Hem bespottelijk maakten van het leven te beroven. 217

219 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication