219

Zijn zogenaamde zwakheid bracht de alles overstijgende Macht en Kracht aan het licht die er maar bestond: De redding van ALLES wat van God, de Vader, vervreemd was. Bovendien werd door Zijn zwakheid voor Paulus en ook voor ons bewerkstelligd, dat wij onze verheerlijking tegemoet mogen zien. Wij hebben immers, tezamen met de Zoon, nu reeds een plaats gekregen (letterlijk: zijn gezet) temidden van de hemelingen en zijn in principe al gesteld boven iedere overheid en macht. Toen Paulus door had dat Gods kracht slechts door zijn zwakheid volbracht kon worden, was zijn enige wens om nog zwakker te worden dan hij al was, zodat hij tot de uitspraak kwam: Met veel genot zal ik mij dan ook in mijn zwakheid nog meer beroemen, opdat de kracht van Christus over mij tabernakele! Jezelf met veel genot, alsof je aan een overheerlijk diner begint, beroemen in lichamelijk lijden, zwakheid en geestelijke aanvallen van de tegenstander is voor ons zo tegennatuurlijk. Juist omdat wij erop gericht zijn gezond te blijven en dit proberen te bereiken door allerlei vormen van sport en lichaamsbeweging, speciale voeding, kortom een gezonde manier van leven. Uit onszelf zullen wij ook nooit kunnen begrijpen, dat lijden voor ons de enige weg is tot de gezondste manier van leven. Als Vader je deze genadegave schenkt, dan acht je alles goed wat jouzelf of je geliefden overkomt of dit nu door ongelovigen, gelovigen of de tegenstander bewerkt wordt. Dan voert immers ons lijden niet langer de boventoon, maar of de Kurios bij machte is om door ons te kunnen werken en Hij de gelegenheid krijgt om over ons te tabernakelen. Lijden en verdrukking zijn een bewijs van Zijn speciale zorg voor ons en een teken van Zijn Zegen. Durven wij deze zegen met veel genot te omarmen? Begrijpen wij, dat ziek en zwak zijn geen schande is, maar dat dit juist kenmerken zijn van de tegenwoordige bedeling van Genade. Dat de tijd van genezingen voorbij is, zoals dat ook bij Paulus het geval was? Paulus ontving immers geen genezing, ondanks dat hij er driemaal om had gevraagd. Ook voor Epafrodites, Timóthëus en Trófimus was dit niet weggelegd. 218

220 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication