22

overgaf aan Hem, die rechtvaardig richt, 1 Petrus 2:23. De Zoon nam de juiste houding aan, wat voor ons tot voorbeeld dient. Ook Petrus wist dat lijden, hoe gering ook, genade was! 1 Corinthiërs 6:7 Waarom lijdt gij niet liever onrecht? Waarom laat gij u niet liever tekort doen? Dank is zo verwant aan genade, dat het Stichwortkonkordanz ook nog 6 maal dank vermeldt onder het woord genade. Dankbaarheid, Grieks charis is vreugde (3 maal) Dit komt in het blauwe boek niet voor en staat in het Stichwortkonkordanz onder genade. Dankbaar, Grieks eu chariston is wel vreugde (1 maal) Colossenzen 3:15 En laat de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, arbiter zijn in uw harten en weest dankbaar. Paulus richt zich bij het danken en bij dank (totaal 47 maal) niet een keer tot de Kurios, onze Heer, en ook God wordt niet met Kurios Heer aangesproken. Smeekbede, Grieks deêsis is binding (12 maal) Smeekbede is nìet zeer dringend aan God iets vragen. God is hoe dan ook niet aan onze smeekbeden gebonden want Hij is vrijmachtig in Zijn handelen. Romeinen10:1 Broeders, inderdaad gaan het welbehagen van mijn hart en mijn smeekbede naar God toe, voor naar binnenin hun redding. 1 Timótheüs 5:5 Een ware weduwe dan, die alleen staat, verwacht alles van God en blijve bij smeekbeden en gebed, naartoe-wel-hebbing, nacht en dag. Smeken, Grieks deomai is binden (6 maal) Dit woord werpt verder geen nieuw licht op dit onderwerp. Als je de teksten opzoekt waar smeekbede en smeken voorkomen, blijkt dat het gaat om dingen waar Paulus aan gebonden is om ze bij God te brengen tijdens zijn gebeden, welhebbingen, zoals de gemeente of iets dergelijks. 21

23 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication