220

Trouwens wat betekenen enkele jaren meer of minder op deze aarde, indien wij dit afwegen tegen de Heerlijkheid, die voor de deur staat? Lijden, dat ons in Genade geschonken wordt, dient tot het volledig gelijkvormig worden naar binnenin het beeld van Gods Zoon. 2 Corinthiërs 4:16-18 vers 16 Daarom verliezen wij de moed niet, maar al vervalt ook onze uiterlijke mens, nochtans wordt de innerlijke van dag tot dag nieuw gemaakt, vers 17 want de kortstondige gemakkelijke verdrukking bewerkt voor ons een alles verre te boven gaand eonisch gewicht van Heerlijkheid, vers 18 daar wij niet letten op wat wij zien, maar op wat wij niet zien; want wat wij zien is tijdelijk, maar wat wij niet zien is eonisch. In deze verzen zet Paulus drie tegenstellingen tegenover elkaar, die je echter niet los van elkaar kunt zien, namelijk: a) het verval van onze uiterlijke mens tegenover: het nieuw maken van de innerlijke mens b) de kortstondige gemakkelijke verdrukking tegenover: het eonisch gewicht van Heerlijkheid c) het tijdelijke wat je ziet tegenover: het eonische wat je niet ziet Dit is niet een of andere filosofie, wijsbegeerte, waartegen Paulus in Colossenzen 2:8 waarschuwt, maar een werkelijkheid die, toegepast, volkomen vrede en rust kan geven in iedere situatie van je leven. a) Wat een troost kan je toch putten uit deze woorden als je op een leeftijd bent gekomen, dat je, wat je uiterlijk betreft, al behoorlijk aan het vervallen bent, het niet meer zo makkelijk gaat als vroeger. Je liever onder een boom zit dan de hele dag loopt te rennen en te vliegen, enz. Je je bewust wordt, dat je innerlijke mens van dag tot dag nieuw gemaakt wordt. Of, zoals Paulus schrijft in Efeziërs 4:23, dat onze denkzin verjongd wordt; dan is het helemaal niet meer van belang dat je uiterlijk ouder wordt. 219

221 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication