221

b) Het eonische gewicht van Heerlijkheid gaat een steeds grotere rol in je leven spelen, omdat je met spanning hiernaar uitziet. Hierdoor gaan ons lijden en onze verdrukkingen inderdaad een minder grote rol spelen en maakt het voor ons kortstondiger en gemakkelijker. c) Het tijdelijke wat wij zien kunnen wij steeds meer relativeren, omdat wij weten dat alles uit Hem, door Hem en naar binnenin Hem is. Alles, wat er ook maar in ieders leven gebeurd mag zijn, paste in Gods plan der eonen en alles wat er nog te gebeuren staat in ons leven en in dat van onze geliefden komt voort uit Zijn Liefde. Natuurlijk, als wij blijven kijken naar wat we zien, dan is alles hopeloos en zinkt de moed je in de schoenen. We zien het niet meer zitten en geven er de brui aan, daarom getuigt het dan ook van een heel bijzondere genade als wij hebben mogen leren om te kijken naar wat wij niet zien, want dat is eonisch! 2 Corinthiërs 4:15 Als je gaat kijken wat de reden is van het lijden van Paulus dan blijkt, dat dit diende terwille van de Corinthiërs, opdat de genade zou toenemen en er dank zou overvloeien naar binnenin de Heerlijkheid van God. Trouwens in vers 1 staat precies hetzelfde als in vers 16, namelijk: Daarom verliezen wij de moed niet. Waarom zou Paulus de moed dan niet verliezen? Dit komt omdat hij 2 Corinthiërs 3:18 steeds voor ogen houdt: Wij allen echter, met onbedekt aangezicht, zien de Heerlijkheid des Heren als in een spiegel en worden omgevormd van Heerlijkheid tot Heerlijkheid naar het beeld net als dat van de Heer, die geest is. Het ontmoedigd worden, de letterlijke betekenis van de moed verliezen, komt voort uit ons kijken naar onze omstandigheden. Wij besteden teveel aandacht aan onszelf en worden hierdoor gevangen door ons eigen ik. Wij schieten tekort, laten het erbij zitten en stellen onze strijd en zorgen op de voorgrond. Hierdoor wordt het alsmaar groter. Zo groot, dat het geringste lijden opgeblazen wordt tot een niet te dragen last. Laat dat nu juist de bedoeling zijn van de god van deze eon! 220

222 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication