223

En wat hun beloofd is, is slechts een fractie van de Heerlijkheid, die wij zullen ontvangen. Wij zijn gewend het lijden van nu als een eeuwig durende zware last te ervaren en de wegrukking als een lichte last van heerlijkheid. Paulus draait het echter precies om. Hij spreekt over de tegenwoordige verdrukkingen en het lijden als kortstondig en gemakkelijk, en de toekomstige Heerlijkheid als eonisch en van een enorm gewicht, met andere woorden: Het tegenwoordige wordt steeds geringer en het toekomstige steeds groter! Lijden en verdrukking treft echter niet alleen ons, maar de gehele schepping. Romeinen 8:20 Want de schepping is aan de ijdelheid ondergeschikt gemaakt, niet vrijwillig, maar om Hem, die haar daaraan onderschikt. Wij moeten oppassen, dat wij ons niet scharen onder alle mensen die lijden, alsof wij tot één algemene groep behoren. Dit is beslist niet zo! Wij behoren tot het Lichaam van Christus, ons is in genade de stand van zoon gegeven en ons is Heerlijkheid in het vooruitzicht gesteld en daar hebben de mensen die leven in deze wereld totaal geen benul van. In de wereld is men bezig elkaar te bestrijden, te verkrachten, te vermoorden en uit het land te verdrijven. Worden ze echter bevrijd en komen ze terug in hun land, dan verkrachten en vermoorden zij weer vrouwen en kinderen die er niets mee te maken hebben. Met een bijbel in de hand prediken ze dood en verderf en blijven ze bombarderen, totdat men voldoet aan de door hen gestelde eisen. Bedenk wel, dat zij dit niet vrijwillig doen, maar dat ook dit kwaad zal uitwerken tot Heerlijkheid, hoe onvoorstelbaar en onlogisch dit ook in onze oren klinkt. Ons is temidden van deze chaotische wereld een alles verre te boven gaande Heerlijkheid beloofd, die de wereld niet kent. Wij mogen ons hierop richten, want Paulus zegt niet tegen de mensen in de wereld, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de Heerlijkheid, die over hen geopenbaard zal worden, dat is alleen voor ons, die geloven, bedoeld. 222

224 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication