224

Heerlijkheid is het woord, dat tegenover lijden staat, het één kan niet zonder het ander. Het komt er dus op aan of wij, dan wel onze beloofde en verwachte Heerlijkheid op de voorgrond stellen, of ons lijden de kans geven om een alles overheersende rol te spelen in ons leven. Laten wij eens bij Paulus kijken. Romeinen 8:17 Wanneer wij namelijk met Christus lijden, is dat opdat wij met Hem verheerlijkt worden. Romeinen 8:18 Want ik reken erop, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de Heerlijkheid, die op het punt staat (Grieks mello) over ons geopenbaard te worden. Romeinen 8:21 naar binnenin de vrijheid van de Heerlijkheid der kinderen Gods. Romeinen 8:30 en dezen (wij, als Lichaam van Christus) verheerlijkt Hij ook. Helaas hebben wij, door lijden als iets algemeens te zien voor alle mensen waar iedereen zijn deel van krijgt, de één een beetje meer dan de ander, het fundamentele belang voor ons als leden van het Lichaam van Christus volkomen weggecijferd. Lijden is losgekoppeld van Heerlijkheid! Dat is de reden, dat lijden een zelfstandig fenomeen is geworden en wij niet kunnen ophouden erover te praten, de schuld bij de dokter of de specialist te zoeken of bij de persoon, die ons kwaad heeft berokkend, ons geflest heeft, enz. Wij kunnen hierdoor zelfs kwaad met kwaad gaan vergelden! Bijvoorbeeld de belasting ontduiken, die verdient immers toch al genoeg aan ons! Op de vuist gaan met of afgeven op iemand, die ons misschien al tien jaar of langer geleden iets heeft aangedaan op geestelijk of lichamelijk gebied. Wij verliezen gewoon uit het oog, dat alles uit God is, het goede en het kwade. Dat dit heeft moeten gebeuren en gezegd moest worden voor ons eigen bestwil om ons tot Heerlijkheid te kunnen leiden. 223

225 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication