23

Voorbede, Grieks en teuxis is in toeval (2 maal) Dit blijkt een bijzonder woord te zijn, omdat wij het heel vaak gebruiken en er de betekenis aan hechten van: voor iemand of iets bidden/vragen aan God, maar letterlijk betekent het: iets wat gebeurt los van menselijk ontwerp of wil. 1 Timótheüs 4:4 en 5 Want alles wat God geschapen heeft is uitstekend en niets daarvan is verwerpelijk als het met dank genomen wordt, want het wordt geheiligd door het woord Gods en door voorbede. 1 Timótheüs 2:1 Ik spreek u aan smeekbeden, gebeden, voorbeden te doen en te danken voor alle mensen, voor koningen en allen die boven u gesteld zijn, opdat wij een kalm en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en eerbaarheid. Dit is zo’n merkwaardige tekst, want op de manier zoals wij met deze drie woorden omgaan zou er gewoon driemaal achter elkaar bidden, bidden en nog eens bidden staan. Maar in het Grieks staan er drie woorden met toch ieder een andere betekenis, te weten: smeekbeden Grieks deêsis is binding gebeden Grieks pros euchê is naartoe-wel-hebbing voorbeden Grieks en teuxis is in toeval Alle drie hebben ze echter wel iets met elkaar gemeen omdat het als resultaat danken oplevert! Voorbede lijkt meer iets te maken te hebben met het feit, dat voor God noch enig schepsel noch voedsel verwerpelijk is. Hij heeft immers het Al geschapen en alle mensen op de plaats gesteld naar het welbehagen van Zijn wil. Daarom zegt Paulus ook, dat het nodig is voor ieder mens en zeker voor de gelovige zich op vrijwillige basis te onderschikken aan de overheden die boven hem staan en God te danken, mede omdat ze hem ten goede zijn, Romeinen 13:4. Het is niet zo, dat alle overheden en machten maar wat aanrommelen op basis van meer of minder geluk of zo, maar zij doen exact wat God gepland heeft, kunnen zelfs niet eens bestaan zonder Hem, Colossenzen 1:15-18. 22

24 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication