232

Een simpel voorbeeld is 1 Thessalonicenzen 5:17, waar staat: bidt, pros eu chomai, zonder ophouden. Zou Paulus hier nu echt bedoeld hebben dat wij onophoudelijk zouden vragen? Dit geeft een onoplosbaar probleem want wie zou er in staat zijn de hele dag te vragen en ook nog gedurende de nacht als je de slaap misschien niet kunt vatten. Houd je je aan de betekenis van het Griekse woord, dan zijn de mogelijkheden ineens veel en veel groter. Dit maakt dat je, of je nu wel of niet gespannen bent, droefheid ervaart of lijden hebt, zodra je je aangezicht naar God toe richt, welhebben ervaart. Een ieder van ons kent dit wel uit eigen ervaring, omdat wij allemaal dingen meemaken in ons leven waar we niet uit kunnen komen. Het is echter zo dat zodra wij onze situatie aan Hem gaan voorleggen er weliswaar niet altijd een uitweg uit onze problemen komt, maar wel ons denken een omvorming ondergaat, Romeinen 12:2. Dus ook zonder vragen of Hij iets wil wegnemen en/of veranderen, komt er toch vrede en rust over je en ervaar je aan den lijve dat je het naar Hem toe goed hebt en komt er als het ware automatisch een danken in alles boven drijven. En hoe zit het dan met: bidt en U zal gegeven worden, Lucas 11:9? vers 1 een van Zijn discipelen zeide tot Hem: Here, leer ons bidden vers 2 en Jezus zeide tot hen: Wanneer gij bidt, zegt dan: …….. De discipelen wilden dus weten wat zij tijdens het gebed moesten zeggen. Beide keren wordt het Griekse woord pros eu chomai, naartoe wel hebben gebruikt. vers 9 Bidt en u zal gegeven worden vers 10 een ieder, die bidt, ontvangt 231

233 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication