233

vers 13 hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de heilige geest geven aan hen, die Hem daarom bidden? Bij deze verzen staat echter in het Grieks geen pros eu chomai, naartoe wel hebben, maar aiteõ, wat verzoeken betekent. Door het Griekse woord aiteõ ook te vertalen met bidden werk je in de hand, dat mensen bidden gaan zien als vragen. Of verzoeken nu zoveel anders is dan vragen, is nu even niet aan de orde, het gaat er hier om dat bidden geen vragen of verzoeken betekent. Bedenk wel dat het hier gaat om discipelen en het verder niets met ons te maken heeft. Op het woord verzoeken kom ik later nog terug. In Marcus 11:24 zegt Jezus: al wat gij bidt, pros eu chomai en verzoekt, aiteõ (NBG begeert), gelooft, dat gij het hebt ontvangen, enz. Vragen en verzoeken zou dubbelop zijn, maar hier wordt bedoeld tijdens het bidden, naartoe wel hebben, iets verzoeken. Want in vers 25 zegt Hij: wanneer gij staat te bidden, pros eu chomai, vergeeft wat gij tegen iemand mocht hebben. Je kunt moeilijk iets vergeven als je bezig bent om van alles aan de Vader te vragen. Trouwens, het heeft ook weinig zin om voor jezelf iets aan Vader te vragen, als je nog iets tegen wie dan ook hebt en nog niet aan vergeven, voor ons genade schenken, toe bent gekomen. Wat me nog opviel bij het vinden van de betekenis van bidden is dat het vele malen voorkomt dat Jezus alleen gaat bidden, op een stille plaats of op een berg en Hij tegen zijn discipelen zegt: wanneer gij bidt, ga dan naar uw kamer en sluit de deur. Ook zegt Hij dat je geen omhaal van woorden moet gebruiken. Het is eigenlijk zo dat je, als je de juiste betekenis van bidden, naartoe wel hebben, begrijpt, helemaal geen woorden hoeft te gebruiken. Zodra je tot de Vader nadert, richt je jezelf op Hem en dan heb je het wel! Dat speelt zich vaak af als je alleen bent, al wandelend, liggend, of op de fiets. Het zijn van die momenten wanneer je gewoon stil bent en Hem als vanzelf gaat danken voor allles wat Hij je bekend heeft gemaakt en voor de verwachting die hieruit is ontstaan en te weten, dat alles maar dan ook echt alles in Zijn hand besloten is. 232

234 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication