237

Als je dit in praktijk brengt zal je zien dat als jij je mond houdt de ander veel eerder geneigd is om juist tegen jou iets te zeggen, waardoor je mogelijk tot vertroosting kunt dienen. Al dat praten en vragen levert namelijk niets op, maar een tikje is ‘je van het’, want het levert dank aan God, de Vader, op. Een ware broeder komt niet direct met vragen en wil het fijne van de zaak niet weten en komt zeker niet met adviezen op het gebied van geloof noch op het gebied van menselijke of medische aard, tenzij de ander er zelf naar vraagt en dan kan er maar op één manier advies gegeven worden en dat is vanuit Gods woord. Met de twee teksten in Handelingen meegerekend, komen de woorden danken, dank en dankbaar in de brieven van Paulus 41 maal voor. Als je dan bedenkt, dat zelfs de discipelen nooit aan danken zijn toegekomen en slechts een man, een vreemdeling en Samaritaan, Hem de dank bracht, dan is het van groot belang hierop nog wat verder in te gaan. Eerst nog even een overzicht: Vragen en navragen 117 maal in de evangeliën bijna allemaal aan Jezus Danken, Dank, Dankbaar 13 maal in de evangeliën Vragen en navragen 6 maal in de brieven van Paulus aan broeders, niet aan God, de Vader Danken, Dank, Dankbaar 41 maal in de brieven van Paulus Net als bij bidden, naartoe wel hebben, heeft danken, wel verheugen, te maken met het feit dat je het dan naar God toe hartstikke goed hebt en dat kun je bij vragen/verzoeken absoluut niet zeggen. Dit zou zo vanzelfsprekend moeten zijn, want danken eu charisteõ heeft te maken met genade charis, met vreugde chara en met zich verheugen chairõ. Het is echt onvoorstelbaar hoe vaak deze drie woorden in de brieven van Paulus voorkomen, 225 maal, en dat is niet te vergelijken met de enkele plaatsen waar er in de evangeliën melding van wordt gemaakt. 236

238 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication