239

Soms ben je zo sprakeloos van wat je is overkomen dat je daadwerkelijk bij het bidden, naartoe wel hebben, alleen maar kunt zuchten en als je dan ook nog mag weten dat de geest van God je te hulp komt dan bewerkt dat, dat je je toch weer gaat wel verheugen, danken. Niet voor niets schrijft Paulus in 1 Thessalonicenzen 5:16: Verheugt, chairõ, u altijd, bidt, pros eu chomai, naartoe welhebben, onophoudelijk, dankt, eu charisteõ, wel verheugen, in alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van jullie. Dit vers is zo geweldig en ook zo vanzelfsprekend omdat Paulus in de verzen ervoor duidelijk maakt, dat wij behoren tot diegenen die de Here tegemoet gaan in de lucht, om altijd bij de Here te zijn, 1 Thessalonicenzen 4:13-17. 1 Thessalonicenzen 5:4,5 zegt: Jullie echter, broeders, zijn niet in duisternis, opdat die dag jullie als een dief zou grijpen: want jullie zijn zonen (NBG kinderen) van het licht en zonen van de dag en zijn geen nacht noch duisternis. Indien wij niet in de verwachting van het zoonschap en onze verheerlijking leven en hier niet bewust mee bezig zijn, niet dat dit zou moeten, dan zijn wij ook niet in staat naar Gods wil te leven. Het is dan onmogelijk ons altijd te verheugen, onophoudelijk Zijn aangezicht te zoeken en in alles te danken. Kijk, als deze drie: verheugen, bidden en danken, altijd, onophoudelijk en in alles, onmogelijk waren, dan had Paulus ons hier echt niet van op de hoogte gebracht. Dit betekent dat er een aansporing van Paulus uitgaat om na te gaan hoe het komt dat het bij ons niet lukt. Zoals hij dat ook bij de maaltijd van de Heer doet, door te zeggen: indien wij echter onszelf beoordeelden, dia krinõ, door richten, worden wij niet gericht, 1 Corinthiërs 11:31. Bij het woord gericht moet je denken aan richten op Hem. Bij het onszelf beoordelen, wat vanuit het Grieks door richten betekent, zou je als ezelsbruggetje de r van richten kunnen vervangen door een l, want dan krijg je doorlichten en voor een ieder van ons is het verstandig om dat geestelijk 238

240 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication