24

Verzet tegen de overheid of tegen degenen die boven ons gesteld zijn, gelovig of ongelovig, is ten diepste verzet tegen God. Zowel het voedsel als de overheid zijn ons van Godswege toegevallen, door ons toedoen verandert daar niets aan, zodat het vanzelfsprekend is dat wij ons gebonden weten, deêsis, om tijdens ons naartoe wel hebben, pros euchê, God, de Vader, te danken voor zowel het voedsel als de overheid! Het is moeilijk om de woordjes in toeval in goed Nederlands te vertalen. De Duitse concordante vertaling gebruikt hiervoor verwenden en dit heeft meerdere betekenissen, zoals besteden, gebruiken, toepassen, maar ook moeite voor iemand doen. Dit laatste komt wel weer overeen met Romeinen 8:34 waar staat dat Christus Jezus voor ons pleit, Grieks en tugchano wat in toevallen betekent. Dit is in het blauwe boek vertaald met: voor iemand opkomen. De gedachte achter pleiten is toch een beetje discutabel, want wij denken in het algemeen dat de Zoon dan bij de Vader voor ons pleit, bij voorbeeld ten opzichte van de tegenstander of voor de fouten die wij maken, tenminste, zo wordt er meestal over gesproken. Wij zijn echter in Gods ogen gerechtvaardigden, heiligen, geliefden, gezalfden, onbeschuldigbaar, zonen, een tempel van Zijn geest, enz. Is er dan nog één reden te bedenken, dat de Zoon voor ons nog op die manier iets te pleiten zou hebben bij de Vader? Dat Hij moeite voor ons doet en voor ons opkomt lijkt mij meer in verband staan met de aanvallen van de tegenstander tegen ons. Hij zorgt er dan voor dat wij er niet aan onderdoor gaan, dat de tegenstander niet verder kan gaan dan wat past in Gods plan met ons. Dit betekent, dat het kwade wat de tegenstander ons berokkent ons ten goede is, omdat de Zoon hieraan Zijn medewerking verleent. Uiteindelijk gaat het toch om het resultaat, als je het zo mag noemen, van onze gebeden en dat is danken! Verzoek, Grieks aitêma is verzoek-effect, (1 maal) Filippenzen 4:6 Is al behandeld, zie bladzijde 10. 23

25 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication