240

gesproken bij tijd en wijle te doen, zodat ons geloofsleven gezond blijft en wij kunnen genieten van ons wel zijn! Gebed, naartoe wel-hebbing, is iets wat een soort tweede natuur wordt. Op de meest gekke momenten, plekken en omstandigheden kan je contact zoeken met God, de Vader. Een ieder van ons heeft behoefte aan dit contact met Vader. Aan de ene kant omdat in dit leven niet alles op rolletjes gaat en wij ons nogal veel laten leiden door onze zintuigen, maar aan de andere kant ook om tot uitdrukking te brengen welk een genade Hij ons in Christus Jezus, onze Here, heeft geschonken. Persoonlijk vraag ik nooit iets voor mijzelf aan Vader omdat ik ervan uitga, dat Hij exact weet wat Zijn zonen nodig hebben. Paulus schrijft hier ook over in: Filippenzen 4:19 Mijn God echter zal al jullie behoeften vervullen in overeenstemming met de rijkdom van Hemzelf in Heerlijkheid in Christus Jezus. Behoefte is in het Grieks gebruik en dit deed mij gelijk denken aan ons dagelijks gebruik, verder hoeven wij dan ook niet te kijken. De zegeningen die ik op geestelijk gebied uit Zijn hand mocht ontvangen zijn niet te tellen en niet zomaar een-twee-drie op papier te zetten, zodat het logisch is dat ik niet anders kan dan mij verheugen en in alles danken. Bij Paulus kan je nergens vinden dat hij ons opdraagt om voor onszelf allerlei dingen te vragen, het is gewoon niet noodzakelijk. Wat hij wel doet is, bij zijn gebeden, naartoe wel hebbingen, broeders bij God in herinnering brengen, opdat Hij hen geve. Kijk dat is andere koek! Dit is louter dienstbetoon ten behoeve van de gemeente, behorend tot het Lichaam van Christus. Hij vraagt dus niet of God hemzelf iets wil geven. In een bijbelstudie over gebed las ik, dat wij in gehoorzaamheid onophoudelijk zouden moeten bidden. Vader zit echter totaal niet te wachten op afgedwongen gehoorzaamheid want ieder mens, ook de gelovige, is vanuit zichzelf slechts in staat tot 239

241 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication