243

Het is echter een gave van God. Bij de vier keer dat vragen, Grieks erõtaõ, voorkomt, gaat het om vragen van Paulus aan broeders, maar hoe zit het dan met verzoeken? Verzoeken, Grieks aiteõ 4 maal 1 Corinthiërs 1:22 Immers, de Joden verzoeken (NBG verlangen) tekenen en de Grieken zoeken wijsheid. Hier hoeven wij geen woorden aan vuil te maken, want het één noch het ander levert iets op. Efeziërs 3:13-20 Daarom verzoek ik jullie niet ontmoedigd te zijn bij mijn verdrukkingen voor jullie, welke dan ook zijn tot heerlijkheid van jullie. Het betreft een verzoek aan de broeders voor wie deze brief bestemd was. Het had tot gevolg dat Paulus ten gunste van hen zijn knieën boog voor de Vader ……, opdat Hij jullie geve naar de rijkdom van Zijn heerlijkheid met kracht pal te staan (NBG gesterkt te worden) naar binnenin de innerlijke mens…. Ook hier ging Paulus niet aan God vragen of verzoeken of Hij van alles wilde gaan doen, hij boog slechts zijn knieën voor de Vader. Hij zegt ook niet dat zij hierom moesten vragen of verzoeken, zoals wij als advies zouden geven. Juist het tegenovergestelde brengt hij onder hun aandacht door hun die heerlijkheid in de verzen erna voor te houden, lees dit er even op na. Om de broeders vervolgens mede te delen dat de kracht die in ons werkt, boven alles kan doen, ja boven alle mate van wat wij verzoeken (NBG bidden) of denken. Dit gedeelte uit Gods woord is geen aanmoediging voor ons om tot een stortvloed van verzoeken te komen. In tegendeel, namelijk om tot de ontdekking te komen dat wij gewoon niets kunnen bedenken waar Hij aan zou moeten voldoen, omdat Hij veel en veel meer doet dan wij met al ons gevraag kunnen bedenken. Met andere woorden, gewoon alvast gaan danken voor wat Hij gaat doen en alles aan Hem overlaten, ook al zou dit in menselijke ogen slechter uitpakken dan wij hadden gedacht. 242

244 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication