245

Het komt mij eerder voor dat wij ons teveel met menselijke suggesties en adviezen bezighouden, zodat Gods geest op de achtergrond raakt. Het zou toch te gek voor woorden zijn, dat wij er niet meer op zouden kunnen vertrouwen dat Zijn geest door onze predikers heenwerkt, want anders zouden zij op een menselijke manier bezig zijn en voor ons absoluut geen betekenis meer hebben. Heel wonderlijk is ook dat de Here Jezus niets zegt over het bezorgd zijn wat betreft het overgeleverd worden. Voor Hem is dit kennelijk niets bijzonders en niet waard om daar verder over uit te weiden. Indien wij iedere dag aan God, de Vader, vragen om wijsheid, zouden wij ons kunnen afvragen welke wijsheid wij dan eigenlijk zoeken, want alle wijsheid die wij nodig hebben kunnen wij vinden in Zijn woord. Dit betekent dat wij als wij er behoefte aan hebben gewoon Zijn woord ter hand kunnen nemen om het te bestuderen. Ik ken wel mensen die iedere dag om wijsheid vroegen en kennelijk zoveel wijsheid ontvangen hebben dat ze al lang niet meer in de gemeente te vinden zijn. Zij gingen waarschijnlijk af op wat mensen allemaal leerden in plaats van wat God tegen hun hart wilde zeggen. Er staat echter nergens geschreven dat als je naar jouw idee meer wijsheid hebt ontvangen, je jezelf zou moeten afscheiden van de gemeente waar het God behaagde om je de eerste beginselen van dit overweldigende evangelie bij te brengen. Lijden en onderschikken zijn twee onderwerpen die regelrecht ingaan tegen de menselijke natuur en kunnen alleen verstaan worden door een door God vernieuwde denkzin, Romeinen 12:2. Mensen die afwijken in handel en wandel, moeite hebben met lijden en onderschikken, mogen wij in alle ootmoed in herinnering brengen bij de Vader, of er onze knieën voor buigen, opdat de Vader hen geve……! Bovendien was de belofte die Paulus hieraan verbond dat wij met vreugde de Vader zouden danken. Indien Paulus geen geestelijke wijsheid en intelligentie van de Vader had ontvangen was hij met zijn eigen wijsheid de ijveraar voor God gebleven en de gemeente Gods blijven vervolgen. 244

246 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication