246

Die eigen wijsheid of zeg wijsheid van mensen, tenslotte was hij een geleerde Farizeeër en onderwezen door Gamaliël, werd door God vervangen door Zijn wijsheid, zodat Paulus in Filippenzen 3:8 schrijft dat hij het alles als afval beschouwt. Mijn eigen wijsheid was destijds, dat ik het evangelie zou gaan verkondigen om te voorkomen dat mensen eeuwig zouden branden en knarsetanden in de hel en dit wilde ik gepaard doen gaan met wonderen en tekenen. Dit werd mij zo geleerd en ik heb er op kleine schaal destijds ook aan meegewerkt door bij zalvingen aanwezig te zijn en heb met de voorganger zelfs een vrouw die door machten was bezeten de handen opgelegd in een poging deze te laten verdwijnen. Maar opeens was daar die predikatie dat de hel niet zou bestaan en dat zette mijn hele geloof op z’n kop. Er viel plotsklaps niemand meer uit de hel te redden. Ik geloofde er natuurlijk geen fluit van en heb geprobeerd het tegendeel te bewijzen wat gelukkig niet is gelukt. Ben ik toen ineens iedere dag om wijsheid gaan vragen? Welnee! Stukje bij beetje drong het evangelie van genade en verzoening tot mij door en doordat God hiervoor een leraar had gekozen die bereid was om er aan onderdoor te gaan en mij met m’n neus op Gods woord drukte, onthulde God Zijn wijsheid aan mij en gaf mij verlichte ogen des harten. Vroeger ging ik eerst vragen of God mij wilde bijstaan als ik naar een verjaardag ging en of Hij mij de juiste woorden wilde geven. Maar toch maakte ik mij altijd een beetje druk of dit dan ook gebeurde. Nu kan ik gewoon frank en vrij de mensen tegemoet treden, gelovig of ongelovig, en ga er vanuit dat God, als Hij dat nodig acht, mij in alles de intelligentie zal geven en dank Hem daar bij voorbaat voor. Wij weten immers vaak niet van te voren welke mensen wij ontmoeten, welke problemen zij hebben, waar de moeilijkheden liggen enz. en ook niet of God, de Vader, ons in die specifieke situatie als instrument wil gaan gebruiken. Het enige is dat wij paraat staan. Soms zijn wij zo menselijk bezig, dat wij dingen die ons aangedaan worden niet tegen de juiste achtergrond kunnen houden en al helemaal niet als het ook nog eens door broeders gebeurt. Wij raken volkomen de kluts kwijt als er iets gezegd wordt wat ingaat tegen 245

247 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication