247

ons rechtvaardigheidsgevoel, of iets niet vinden stroken met Gods woord zoals wij het ooit hebben geleerd. Soms valt de manier waarop iets tegen je gezegd wordt een beetje uit de toon of het beweerde is zelfs niet waar. Door al deze zaken vergeten we om aan Gods wijsheid te denken, ofwel wat er bijvoorbeeld geschreven staat in: Romeinen 8:28 Wij weten nu dat God alles doet samenwerken ten goede voor hen die God liefhebben en die in overeenstemming met Zijn voornemen geroepenen zijn. Wij hadden bij al deze situaties helemaal niet uit onze slof hoeven schieten, maar direct naar Vader kunnen gaan in gebed, naartoe wel hebbing. Dan waren er totaal geen problemen ontstaan en hadden wij met vreugde de Vader kunnen danken voor wat ons is overkomen. Wijsheid van God heeft totaal niets te maken met ons menselijk denken, praten of vragen. Het vervelende is dat wij, wat ons gegeven is naar Efeziërs 1:17, een geest van wijsheid en onthulling en verlichte ogen van het hart, maar mondjesmaat in praktijk brengen. Het helpt dan ook niet als je er iedere dag om vraagt, omdat er bij vragen altijd een vorm van twijfel de kop opsteekt en je dit bij danken niet hebt, omdat je dan zeker weet dat je het ontvangen hebt. Als Paulus in 2 Timótheüs 2:7 schrijft: denk aan wat ik zeg, want de Here zal je in alles intelligentie, Grieks sun esis, geven, dan zou je nog kunnen zeggen: Ja, maar intelligentie hoeft toch nog geen wijsheid te zijn? Dit betwijfel ik echter want als je leest wat er in de verzen 3 en 4 staat dan wordt er toch over een wijsheid gesproken waar wij meestal niet bij stilstaan. Het Griekse woord voor intelligentie begint met sun wat samen betekent en duidt erop dat wij samen met Gods geest de juiste antwoorden kunnen geven en de juiste beslissingen kunnen nemen. Dit kan namelijk niet bereikt worden met alleen onze eigen verstandelijke vermogens en dat is maar goed ook, want anders zouden alleen knappe koppen dit kunnen. 246

248 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication