249

Toch willen wij graag een andere baan om onze positie te verbeteren of één die meer oplevert, zodat wij aan de wensen van deze boze eon kunnen voldoen. Heel wonderlijk is dan ook dat je vaak hoort zeggen: Ja, maar je hebt er toch wel voor gebeden hè? Bedoeld wordt, erom gevraagd! vers 5 Is iemand een wedijveraar, dan wordt hij niet omkranst, ingeval hij niet wettig gewedijverd heeft. Van het Griekse woord athleõ is ons woord atletiek afkomstig, maar in die tijd had het vaak te maken met een hevige strijd waar de dood niet altijd werd geschuwd. Het was wel de bedoeling dat je volgens de regels handelde en op diskwalificatie zat ook toen al niemand te wachten. vers 6 Een boer die zich heeft ingespannen, is gebonden het eerst van de vrucht te genieten. Het betrof een vanzelfsprekendheid dat de inspanningen van de boer beloond werden. In deze wijsheden komt het erop neer dat God, de Vader, overal voor zorgt en je jezelf nergens druk over hoeft te maken. Het is ook niet wettisch bedoeld, maar ons wordt als het ware een spiegel voorgehouden, omdat al onze tijd opgaat aan die dingen waar de Vader zelf voor wil zorgen, niet omdat wij dat vragen, maar omdat dat logisch is. Ergens las ik dat je om wijsheid moet vragen omdat je anders geen geestelijke groei zou hebben. Als dit waar zou zijn, zou dat voor mij betekenen dat ik geestelijk niet gegroeid zou zijn. Ik kan het echter nergens in Gods woord vinden. Het moeten vragen om iets brengt gelovigen juist in verwarring, omdat er onbedoeld toch een wet op hen wordt gelegd. Levert danken voor de wijsheid die wij al hebben ontvangen niet veel meer op dan al dat onrustige gevraag naar meer? Zeker! Danken levert immers een heel andere wandel op dan bij vragen het geval zou zijn. Danken zie ik meer als vast voedsel en vragen meer als melk dat dient om tot volwassenheid te komen. Ja maar, hoe zit het dan met: 248

250 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication